Archiv článků - Chod školy
zpět do archivu
Fotografování tříd a pedagogického sboru
Fotografování tříd a pedagogického sboru proběhneve středu 10. 10. 2018 podle následujícího rozvrhu:9:00 – 9:10 hodin    -         C4B   -         Voříšková9:10 – 9:15 hodin    -         C4A   -         Lásková9:15 – 9:25 hodin    -         O1     -         Kindlová9:25 – 9:30 hodin    -         O2     -         Brabcová9:30 – 9:40 hodin    -         O3     -         Suková9:40 –9:50 hodin     -                   -         profesorský sbor9:50 – 10:00 hodin  -         O4     -         Prošková10:00 –...
Pozvánka na imatrikulaci
Slavnostní uvedení do studia proběhne ve středu dne 19. 9. 2018 v druhém patře v učebně č. třídy O1: 15:00 hodiImatrikulace třídy C1A: 15:45 hodiImatrikulace třídy C1B: 16:15 hodiSrdečně zveme rodiče nových studentů i...
Školní průkazy ve veřejné dopravě
Vážení studenti,od 1. září tohoto roku vstupuje v platnost nová sleva na vnitrostátní dopravu, a to ve výší 75 % z obyčejného jízdného. Sleva platí na všech linkách ve vlacích a autobusech, a to bez časového omezení....
Organizace prvního týdne nového školního roku
V pondělí 3. 9. 2018 proběhnou 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické hodiny v kmenových učebnách. Kromě třídy O1- ta odjíždí na adaptační kurz. Ve třídě C1A proběhne ráno pasování.V úterý 4. 9. 2018proběhne výuka podle rozvrhu,...
Organizace školního roku 2018 – 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v...
Nové průkazy ISIC
Primánům a studentům prvních ročníků, kteří si objednali ISIC prostřednictvím naší školy, oznamujeme, že jejich průkazy jsou pro ně připraveny v kanceláři (2. patro).Karty si mohou vyzvedávat již od úterý 28. 8. 2018 a čerpat...
Letní provoz kanceláře školy
Kancelář školy je vám k dispozici během prázdnin v pracovní dny od 8:00 h do 12:00 h bez výjimky...
Organizace závěru školního roku
V pondělí 25. 6. 2018 končí výuka v 13:15 hodin. Ve 14:00 hodin se koná v aule závěrečná klasifikační úterý 26. 6. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu 1. - 5. hodinaVýměna učebnic v učebně č. 109:1....
Máte již učebnice na příští školní rok?
Seznamy učebnic na příští školní rok pro vyšší stupeň gymnázia jsou k dispozici na našem webu (ZDE).Učebnice si můžete objednávat také prostřednictvím školy nejpozději 13. 7. 2018 (v kanceláři gymnázia ve II. patře). Též je možno...
Schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
Schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 16:00 hodiSchůzka pro 1. ročník čtyřletého gymnázia: učebna č. 214 (2. patro)Schůzka pro primu osmiletého gymnázia: učebna č. 212 (2. patro)...
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčeníroběhne ve středu dne 30. 5. 2018 v synagoze Rabasovy řída C4A: 15:00 hodiTřída C4B: 15:40 hodiTřída O8: 16:20 hodiRodiče i příbuzní našich absolventů jsou srdečně zváni....
Informační memorandum
Zveřejňujeme informační memorandum, tj. shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením ke stažení zdeDokument je trvale k dispozici ke stažení...
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 oboru...
Didaktické testy i písemné práce mají naši maturanti šťastně za sebou!
15. května 2018 Cermat uvolnil výsledky didaktických testů z českého jazyka, matematiky i cizích jazyků, 18. května pak výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků. Hádejte, jak to dopadlo?Všichni naši maturanti mají didaktické...
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Uacute;stní maturitní zkoušky společné části MZ a profilové části MZ proběhnou na našem gymnáziu ve dnech 21. 5. - 24. 5. řejňujeme přehled maturitních komisí a časový harmonogram zkoušek. Oba dokumenty naleznete také v MENU...
Výsledky přijímacího řízení 2018/2019
Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186,od školního roku 2018;zium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) - ZDEGymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/81) - ZDEPísemné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku...
Následující strana >
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR