Archiv článků - Chod školy
zpět do archivu
Letní provoz kanceláře školy
Kancelář školy je vám k dispozici během prázdnin v pracovní dny od 8:00 h do 12:00 h bez výjimky...
Organizace závěru školního roku
V pondělí 25. 6. 2018 končí výuka v 13:15 hodin. Ve 14:00 hodin se koná v aule závěrečná klasifikační úterý 26. 6. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu 1. - 5. hodinaVýměna učebnic v učebně č. 109:1....
Máte již učebnice na příští školní rok?
Seznamy učebnic na příští školní rok pro vyšší stupeň gymnázia jsou k dispozici na našem webu (ZDE).Učebnice si můžete objednávat také prostřednictvím školy nejpozději 13. 7. 2018 (v kanceláři gymnázia ve II. patře). Též je možno...
Schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků
Schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 16:00 hodiSchůzka pro 1. ročník čtyřletého gymnázia: učebna č. 214 (2. patro)Schůzka pro primu osmiletého gymnázia: učebna č. 212 (2. patro)...
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčeníroběhne ve středu dne 30. 5. 2018 v synagoze Rabasovy řída C4A: 15:00 hodiTřída C4B: 15:40 hodiTřída O8: 16:20 hodiRodiče i příbuzní našich absolventů jsou srdečně zváni....
Informační memorandum
Zveřejňujeme informační memorandum, tj. shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením ke stažení zdeDokument je trvale k dispozici ke stažení...
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 oboru...
Didaktické testy i písemné práce mají naši maturanti šťastně za sebou!
15. května 2018 Cermat uvolnil výsledky didaktických testů z českého jazyka, matematiky i cizích jazyků, 18. května pak výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků. Hádejte, jak to dopadlo?Všichni naši maturanti mají didaktické...
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Uacute;stní maturitní zkoušky společné části MZ a profilové části MZ proběhnou na našem gymnáziu ve dnech 21. 5. - 24. 5. řejňujeme přehled maturitních komisí a časový harmonogram zkoušek. Oba dokumenty naleznete také v MENU...
Výsledky přijímacího řízení 2018/2019
Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186,od školního roku 2018;zium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) - ZDEGymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/81) - ZDEPísemné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku...
Opět jsme získali nejvyšší stupeň ocenění „Škola udržitelného rozvoje“
Naše škola zaznamenala obrovský úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání, které se v současné době skládá nejen z přírodovědného, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Za práci v EVVO jsme opět získali certifikátScaron;kola udržitelného rozvoje 1....
Pozvánka na třídní schůzky
Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 od 16:00 hodin v kmenových učebná;roveň upozorňujeme studenty, že z důvodu konání pedagogické rady končí téhož dne vyučování v 13:15 h....
Vzorové přijímací testy
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje průběžně ilustrační i ostré přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury. V únoru 2018 uvolnilo ilustrační testy ČNÍ TESTY 2018ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUMOSMILETÉ GYMNÁZIUMČeský jazyk a literaturaDidaktický test Záznamový arch...
Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2018/2019
Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona...
Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. března!
Milí uchazeči o studium na GZWR, nezapomeňte, že nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiuje ;;2018 (tedy včetně čtvrtka 1. března). Přihlášku ke studiu na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník můžete poslat poštou, přinést do kanceláře...
Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Pátek 19. 1. 2018 byl pro naše gymnázium důležitým dnem. Delegace školy ve složení ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková, vyučující Mgr. Gabriela Honsová a Ing. Kamil Březina a 24 vybraných studentů vyšších ročníků se vypravila do...
Následující strana >
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR