Archiv článků - Chod školy
zpět do archivu
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Uacute;stní maturitní zkoušky společné části MZ a profilové části MZ proběhnou na našem gymnáziu ve dnech 21. 5. - 24. 5. řejňujeme přehled maturitních komisí a časový harmonogram zkoušek. Oba dokumenty naleznete také v MENU...
Pozvánka na třídní schůzky
Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 od 16:00 hodin v kmenových učebná;roveň upozorňujeme studenty, že z důvodu konání pedagogické rady končí téhož dne vyučování v 13:15 h....
Vzorové přijímací testy
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje průběžně ilustrační i ostré přijímací testy z matematiky a z českého jazyka a literatury. V únoru 2018 uvolnilo ilustrační testy ČNÍ TESTY 2018ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUMOSMILETÉ GYMNÁZIUMČeský jazyk a literaturaDidaktický test Záznamový arch...
Opět jsme získali nejvyšší stupeň ocenění „Škola udržitelného rozvoje“
Naše škola zaznamenala obrovský úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání, které se v současné době skládá nejen z přírodovědného, ale i sociálního a ekonomického pilíře. Za práci v EVVO jsme opět získali certifikátScaron;kola udržitelného rozvoje 1....
Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2018/2019
Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona...
Přihlášky ke studiu přijímáme do 1. března!
Milí uchazeči o studium na GZWR, nezapomeňte, že nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiuje ;;2018 (tedy včetně čtvrtka 1. března). Přihlášku ke studiu na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník můžete poslat poštou, přinést do kanceláře...
Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Pátek 19. 1. 2018 byl pro naše gymnázium důležitým dnem. Delegace školy ve složení ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková, vyučující Mgr. Gabriela Honsová a Ing. Kamil Březina a 24 vybraných studentů vyšších ročníků se vypravila do...
Výuka v týdnu od 29. 1. do 2. 2. 2018
Výuka v týdnu od 29. 1. do 2. 2. 2018 proběhne podle následujícího rozvrhu:ondělí 29. 1. 2018:výuka podle rozvrhuuacute;terý 30. 1. 2018:výuka končí v 11:30 hodin (po 4. vyučovací hodině)tředa 31. 1. 2018:1. hodina: předávání pololetního...
I učitelé se učí
V průběhu srpna až prosince 2017 proběhlo na našem gymnáziu školení pedagogů zaměřené na bezpečné klima ve š našich pedagogů se školilo ve třech dvoudenních blocích, které byly zaměřeny na bezpečné klima (28. – 29. 8.),...
Pozvánka na Den otevřených dveří Gymnázia Zikmunda Wintra
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole i jejich rodiče na Den otevřených dveří Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku,který se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017 od 15:00 h do 17:00 hDOD na...
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník je prestižní školou :)
Gymnázium Zikmunda Wintra je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky především ke studiu na vysoké škole. Úspěšnost přijetí na VŠ se každoročně pohybuje kolem 85%, absolventi GZWR jsou přijímáni na prestižní vysoké školy nejen v...
Fotografie dorazily!
Fotografie jsou pro vás připraveny u p. Košuličové! V následující tabulce jsou celkové částky za celé třídy a připomínáme i ceny jednotlivých fotografií.olečná fotografie40 Kčkupinka25 Kčfoto na doklady50 Kčortrét75 Kč (3 fotografie po 25 Kč)...
Fotografování tříd
V pondělí 18. 9. 2017 proběhne v dopoledních hodinách fotografování tříd. Ceny fotografií jsou následující:olečná fotografie40 Kčkupinka25 Kčfoto na doklady50 Kčortrét75 Kč (3 fotografie po 25 Kč)...
Pozvánka na imatrikulaci
Slavnostní uvedení do studia proběhne ve středu dne 13. 9. 2017 v druhém patře v učebně č. třídy O1: 15:00 hodiImatrikulace třídy C1A: 15:45 hodiImatrikulace třídy C1B: 16:15 hodiSrdečně zveme rodiče nových studentů i...
Organizace prvního týdne nového školního roku
V pondělí 4. 9. 2017 proběhnou 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické hodiny v kmenových učebná úterý 5. 9. 2017 proběhne výuka podle rozvrhu, vyučování končí v 11:30 řídy C1A a C1B budou mít 1. a 2....
Nové průkazy ISIC
Primánům a studentům prvních ročníků, kteří si objednali ISIC prostřednictvím naší školy, oznamujeme, že jejich průkazy jsou pro ně připraveny v kanceláři (2. patro).Karty si mohou vyzvedávat již od pondělí 28. 8. 2017 a čerpat...
Následující strana >
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR