Archiv článků - Maturity
zpět do archivu
Jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období MZ
I v letošním roce je naše gymnázium spádovou školou pro konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části...
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčeníroběhne ve čtvrtek dne 25. 5. 2017 v synagoze Rabasovy řída C4A: 15:00 hodiTřída C4B: 15:40 hodiTřída O8: 16:20 hodiRodiče i příbuzní našich absolventů jsou srdečně zváni....
Tak... a jde se na to ;)
Vše je připraveno, ústní maturitní zkoušky 2017 mohou začít :) Přejeme našim maturantům hodně štěstí a pevné nervy! V září nechť září jen to sluníčko ;)...
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Zveřejňujeme časový harmonogram ústních maturitních zkoušek (ZDE), které proběhnou na naší škole v termínu 16. 5. - 19. 5. 2017.(Přehled maturitních komisí naleznete ZDE)...
Zvláštní rozvrh v období ústních maturit
V období ústních maturitních zkoušek od 16. května 2017 do 19. května 2017 bude probíhat výuka podle zvláštního rozvrhu. Třídy budou až na uvedené výjimky v učebnách vyznačených v prvním ;T 16. (č. 118)MAT...
Maturitní zpravodaje
Aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky, a proto Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vedle provozování oficiálního maturitního portálu vydává již od roku 2008 také Maturitní zpravodaj. Maturitní zpravodaj je...
Maturitní plesy
Tak máme konečně pohromadě fotografie z letošních maturitních plesů! A je rozhodně na co se dívat!Poznámka: Tento přehled je vám trvale k dispozici v sekci STUDENTI - MATURITY - MATURITNÍ PLESY :) Pokud máte fotografie...
Pro maturanty: SCIO - Maturitní trénink
Dopis ze SCIO:Zdravíme v novém roce ze Scio, rádi bychom vám a vašim studentům pomohli úspěšně zvládnout státní maturitu. Jsme si vědomi toho, že maturitní test a jeho forma nejsou pro maturanty vždy snadné a...
Přehled maturitních komisí 2017
Zveřejňujeme složení maturitních komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.Přehled naleznete ZDE...
Studium na VŠ v ČR
V ČR je celkem 69 VŠ, na kterých v roce 2015 studovalo přibližně 326 tisíc studentů.Z toho 87 % studentů studuje buď na některé z 24 veřejných škol, nebo na státní vysoké škole (jen Univerzita obrany v Brně a Policejní...
MŠMT zveřejnilo zkušební schéma společné části maturitní zkoušky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických...
Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku Matematika+
Maturantům přinášíme seznam vysokých škol akceptujících zkoušku Matematika+. Přehled škol naleznete řipomínáme, že ke zkoušce je možné se přihlásit od 2. do 15. ledna 2017 prostřednictvím výsledkového portálu žáka na adrese Foto je pouze...
Organizace maturitní zkoušky na GZWR ve školním roce 2016/2017
Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na GZW RakovníkNovela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.Novela maturitní vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších...
Nabídka zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 2016/2017
V souladu s ustanovením §79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje ředitel Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nabídku povinných a nepovinných zkoušek společné a...
Maturanti, už jste podali přihlášku k maturitní zkoušce?
Přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2017 je v plném proudu, proto vám, milí maturanti, připomínáme, že na našem webu máte k dispozici kromě nabídky maturitních předmětů také aktualizované přehledy témat profilové části MZ...
Přehled pomaturitního vzdělávání a DOD vysokých škol
Milí maturanti, rádi bychom vás upozornili, že na webu již máte k dispozici aktualizované informace k pomaturitnímu vzdělávání a také odkazy na termíny dnů otevřených dveří veřejných i soukromých vysokých škol či termíny národních srovnávacích zkouš...
Následující strana >
Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR