Archiv článků - Mezinárodní spolupráce
zpět do archivu
Projekt Rüdesheim jako součást Roku evropského kulturního dědictví
V březnu 2018 se uskuteční naše školní projektová cesta do oblasti středního toku Rýna, romantické krajiny opředené mýtem rýnských pověstí a bájné Lorelei. Týdenní pobyt završí naši práci na projektu Helden, který jsme realizovali spolu s partnerskou...
Mezinárodní spolupráce: Projekt Vergiss mein nicht
Mezinárodní projekt, na kterém se podílí naše gymnázium společně s partnerskými školami z Francie - Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin a ze Spolkové republiky Německo - Friedrich Rückert Gymnasium, Düsseldorf  je součást 65. ročníku evropské...
Chat live s partnerskou třídou z dánského Odense
Tak takhle vypadala pondělní hodina němčiny. Spojili jsme se s dánskými partnery našeho e-twinningového projektu Wer bin ich und wer bist du a více než 60 minut jsme mohli společně prožít ve virtuálním prostředí TwinSpace chatováním...
Vom Hofmaler zum Selfie
E-twinningový projekt třídy C2A s partnerskými školami z Maďarska a projektu:Komunikačním jazykem partnerských škol je němčinaUacute;častní se tři partnerské školy z Polska, Maďarska a našeho gymnáziaDidaktické cíle projektu jsou komunikace a upevňování jazykových dovedností, rozvíjení digitální kompetence,...
O projektu Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch
Myš, která k nám připutovala ze Spolkové republiky Německo, strávila s němčináři z primy deset dnů a primáni se postarali o spoustu zážitků. Nebylo to jen setkání s krtečkem, výlet do jižních Čech, procházka po českém venkově, ale na...
Večeře v rezidenci amerického velvyslance
19. 9. 2017 se konala příjemná večeře v rezidenci amerického velvyslance. Na této večeři představila Fulbrightova nadace všechny asistenty, kteří budou působit na českých školách. I naše gymnázium má to štěstí, že k nám přijela z New Yorku...
Ocenění pro naše gymnázium za e-twinningový projekt „Helden“
Česká národní agentura pro e-Twinning udělila projektu Helden, na kterém v loňském školním roce spolupracovaly třídy C2B z GZW Rakovník a partnerská třída z Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin ve francouzské Picardii cenu...
Mystery Skype: Česká republika versus Dánsko
V pondělí 18. září se kvinta spojila prostřednictvím Skype se školou a třídou, o které neměla nejmenší tušení, z jaké země je. Pomocí otázek (zjišťovacích) kladených v němčině, neb se jednalo o běžnou výuku německého jazyka, pátrali kvintáni...
O projektu Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch
Plyšová myška cestuje po Evropě a naši školu by měla navštívit koncem září. Přijede k nám ze Spolkové republiky Německo, ze školy Adolph-Kolding-Schule z Kolína nad Rýnem a stráví s primány našeho gymnázia několik dní.Při svém putování Evropou...
S e-Twinningem do nového školního roku
Ve školním roce 2017/2018 připravujeme e-Twinningové projekty v německém Maus reist durch Europa und schreibt TagebuchProjekt pro třídu ;říjnu k nám do školy zavítá myš a stráví několik dní se třídou O1. O svém pobytu v Rakovníku,...
Projekt Rüdesheim
Zusammentreffen der Partnerschulen Lycée Pierre de la Ramée und Gymnasium Zikmunda Wintra am ;nované společné setkání partnerských škol Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Franciea Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku se uskuteční v Rüdesheimu na Rýnu...
La vie de tous les jours en République Tchèque et en France
Projekt mezi partnerskými třídami z Collège du Jardin des Plantes, Poitiers Francie a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku zaměřený na rozvíjení jazykové komunikativní kompetence dospěl se závěrem školního roku ke svému cíli. Němčináři ze sekundy...
Videokonference v němčině o němčině a mnohém dalším...
... partnerských tříd z Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin, Franciea C2B z Gymnázia Zikmunda Wintra RakovníkZvláštní atmosféra zavládla v učebně 030 v pátek 12. května 2017. Němčináři z třídy C2B a ještě několik zájemců z třídy C2A plni...
Otík nám píše z Kanady! :)
Drazí spolužáci, učitelé a paní ředitelko,většina z vás si jistě všimla, že od září na chodbách chybí ten vysoký kluk, který by tenhle rok chodil do třeťáku. Je to kvůli tomu, že 25. srpna odletěl...
Milá návštěva až z Mexika
Vždy jsme velmi potěšeni, když nás navštíví naši bývalí studenti, ale ještě větším překvapením je návštěva našich zahraničních studentů.Japonský student Kotaro Takahashi navštěvoval naše gymnázium před třemi lety, a protože byl navštívit svého tatínka v...
A surprise visitor from the Land of the Rising Sun
Spring is finally here, and with it came our good friend Kotaro. I'm sure many of you remember him, always smiling and eager to learn, a true gentleman. Kotaro was our first exchange student from...
Následující strana >
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR