Archiv článků - Ročníkové práce
zpět do archivu
Pět medailí z krajské přehlídky SOČ
26. dubna se 13 našich studentů účastnilo krajského kola SOČ. Zúročili tak svoji snahu při psaní ročníkových prací a podařilo se jim obsadit tři druhá místa a dvě třetí místa! Chceme všem třinácti studentům poděkovat...
Zhodnocení obhajob ročníkových prací
Dvaašedesát studentů předposledních ročníků obhajovalo 17. 2. 2021 své ročníkové práce, letost netradičně prostřednictvím Microsoft Teams. Třeťáci a septimáni se s náročnějšími podmínkami vypořádali výborně, téměř pět desítek z nich doslova:Ohodnocení stupněm „výborný“: 49 studentůOhodnocení stupněm „chvalitebný“: 6...
Rozpis obhajob ročníkových prací
Na našem webu již naleznete v sekci STUDENTI - ROČNÍKOVÉ PRÁCE rozpis únorových obhajob ročníkových prací. Obhajoby budou letos probíhat distančně prostřednictvím Microsoft Teams. Přímý odkaz na rozpis ZDE....
Pozvánka pro studenty na obhajoby ročníkových prací
Ve středu 17. 2. proběhnou online obhajoby ročníkových prací. Obhajoby jsou dostupné i pro ostatní studenty gymnázia, kteří se mohou schůzek zúčastnit v roli hostů. Nejpozději do zítřka 11. 2. je třeba se nahlásit Mgr....
Ročníkové práce: Upozornění pro druhé ročníky a sextu
Připomínáme studentům druhých ročníků a sexty, že deadline přihlášek k ročníkovým pracím je stanoven na 13. listopad 2020. Můžete se inspirovat návrhy témat RP, které již byly na našem webu aktualizovány (odkaz níže). Tyto návrhy nejsou...
Aktualizované harmonogramy ročníkových prací
Studentům, kteří netrpělivě čekají na aktualizované termíny související s jejich ročníkovými pracemi, oznamujeme, že se právě dočkali. Informace naleznete ZDE (C2AB, O6) a ZDE (C3AB, O7).Zveřejňujeme také prezentaci ze schůzek pro druháky a sextu, které v tomto týdnu...
Krajské kolo SOČ: Čtyři umístění a postup Anežky do celostátního kola!
Ve dnech 4. a 5. května 2020 se naši studenti Matyáš Garnol (O7), Vilém Gutvald (O7), Vojtěch Jaroš (O7), Anežka Lásková (C3A), Tereza Srpová (O8), Petra Vydrová (O7), Jan Vendelín Tajčovský (C3B) a Žofie Zrubcová (C3B) zúčastnili...
Obhajoby 2020: Některé práce byly opravdu mimořádné
Přinášíme vám stručné zhodnocení obhajob ročníkových prací 2019/2020, které se konaly na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník ;;; počet studentů71Ohodnocení stupněm „výborný&ldquo52(z toho je 14 navrženo na krajskou přehlídku SOČ)Ohodnocení stupněm „chvalitebný&ldquo12Ohodnocení stupněm „dobrý&ldquo5Ohodnocení stupněm „dostatečný&ldquo1Ohodnocení stupněm „nedostatečný&ldquo17 studentů bude svoji ročníkovou práci obhajovat v náhradním...
Obhajoby ročníkových prací – kdy a jak
Obhajoby ročníkových prací proběhnou 19. února od 12 částí 15minutové obhajoby je prezentace práce (cca 10 minut) a diskuse (odpovědi na dotazy komise a publika, 5 minut). Cílem prezentace a ústní obhajoby RP je seznámení...
Prezentace ročníkové práce
Cílem prezentace ročníkovépráce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...). Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí,...
Pro třeťáky a septimu: Odevzdání ročníkové práce
Třeťáci, nezapomeňte, do pátku 13. 12. je třeba odevzdat ročníkové práce!Připomínáme, že svázané práce v písemné formě odevzdáváte do 11 hodin do kanceláře školy, elektronickou verzi ve formátu PDF panu profesoru Delongovi. Přiloženo musí být...
Ročníkové práce: Upozornění pro druháky a sextu
Ve středu 23. 10. 2019 proběhne druhou vyučovací hodinu v aule informační schůzka pro třídy C2A, C2B a O6. Schůzka se bude týkat ročníkových prací. Zároveň upozorňujeme studenty výše zmíněných tříd, že přihlášky k ročníkovým...
Soustředění vítězů SOČ
Děkujeme Jirkovi Zelenkovi, že se s námi podělil o zážity z výběrového Soustředění vítězů SOČ:Na začátku září jsem se zúčastnil týdenního Soustředění vítězů SOČ (Středoškolské odborné činnosti) v Brně. Na soustředění jsem byl pozván na...
Harmonogram ročníkových prací
Někteří naši studenti jistě netrpělivě čekají na důležité termíny související s jejich ročníkovými pracemi. Aktualizované informace naleznete ZDE (C2AB, O6) a ZDE (C3AB, O7).Připomínáme, že tyto i další důležité informace naleznete v menu: STUDENTI -...
Stre Tech 2019: Na ČVUT se nám vážně moc líbilo
Ve středu 5. 6. 2019 jsme se s několika studenty našeho gymnázia v doprovodu Mgr. Táni Holubové a Dr. Vladimíra Hůly vydali na fakultu strojní ČVUT v Praze, abychom zde na přehlídce Stre Tech 2019 nabyli nové zkušenosti...
SOČkaři v Raportu :)
V posledním čísle Raportu si můžete přečíst rozhovor s našími úspěšnými SOČkaři. Studenty vyzpovídala redaktorka Renáta Fryčová, které tímto děkujeme za souhlas se zveřejněním článku na našich stránkách....
Následující strana >
Copyright 1833-2021 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR