Archiv článků - Ruský jazyk
zpět do archivu
Ruský jazyk - charakteristika předmětu
Obsahové vymezení předmětuVzdělávací obor Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk je součástí RVP pro gymná; jazyk je předmět, který si žák vybírá z nabízených volitelných cizích jazyků v rámci oboru Další cizí jazyk. Jeho postupné osvojování rozšiřuje...
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR