Archiv článků - Základy společenských věd
zpět do archivu
Banky, pojišťovny, investiční společnosti,…
Stává se již tradicí ve čtvrtých ročnících a v oktávě, že do hodin základů společenských věd přijde na dvě vyučovací hodiny pan Luděk Devera z OVB Allfinanz , aby se společně s našimi žáky věnoval finančnímu trhu...
Simulace zastupitelstva
Již v roce 2016 se naši žáci účastnili podobné akce jak v Novém Strašecí, tak později v Rakovní tentokrát šlo o simulaci jednání městského zastupitelstva, každý žák se vžil do role zastupitele a měl prosazovat...
Školní kolo Ekonomické olympiády
Připomínka:V úterý 11. 12. 2018 se koná školní kolo Ekonomické olympiády. Je to test na 40 minut, kde je 25 uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí.S sebou kalkulačku, papír a potřeby na psaní pozná v...
Beseda s nevidomým
Třídy O1, O2, O3 a O4 se zúčastnily besedy s nevidomým Michalem. Žáci O1 mu ve výtvarné výchově vyrobili plastické obrázky zvířat a on zkoušel poznávat, co na obrázku je. Děti si samy mohly zažít,...
Už teď je nutné myslet na budoucnost!
I letos se žáci čtvrtých ročníků a oktávy zúčastnili diskuse o finanční ; blok proběhl před Vánoci ( - C4A, C4B, - O8), kdy byli žáci seznámeni se všemi institucemi na finančním trhu a podle...
Dvě osobnosti ČT na gymplu
Ve čtvrtek 14. 12. jsem se společně s prváky zúčastnil plodné diskuze s mediální tématikou. Pan Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství ČT, a pan Michal Kubal, vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství ČT a moderátor Událostí, nám nabídli...
Přihlašte se na Pražský studentský summit!
Vzdělávací projekt Pražský studentský summit zahájil 1. září již svůj XXIII. ročnířednictvím simulace jednání vrcholných institucí mezinárodních organizací mají účastníci možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, kulturního dědictví či životního prostředí...
Maturitní vysvědčení není jen obyčejný papír
Jak přesvědčit studenty, že maturitní vysvědčení není jen obyčejný papír, ale naopak důležitý klíč, který otevírá dveře k lepšímu žití? Pošlete studenty na úřad práce :) Více se dočtete v článku Markéty Hartlové v 28....
Studenti naší školy jsou zapojeni do projektu Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otá;vá mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti...
Maturanti se školili v oblasti finanční gramotnosti
Ve dnech 15. 12. 2016 a 2. 2. 2017 se všechny tři maturitní třídy věnovaly v rámci výuky základů společenských věd problematice finanční gramotnosti formou přednášky s diskusí s panem Luďkem Deverou ze společnosti OVB Allfinanz ; přednáška...
Raport si povídal s našimi studenty o politice
V posledním čísle týdeníku Raport naleznete celostránkový rozhovor s našimi studenty na politické té;deník vyzpovídal Lucii Peterovou a Víťu Steidla ze třídy C2B, Karolínu Pucholtovou a Jirku Makovského ze třídy C2A a Davida Bláhu ze ť...
Nejlepší mluvčí jedou do Štrasburku!
Někteří žáci z tříd C3A, C3B a O7 se 1. 12. 2016 zúčastnili simulace zasedání městského zastupitelstva v Rakovníku. Tato akce vznikla z podnětu organizace Mladí demokraté a konala se podruhé na našem ;mu zasedání...
Republikový sněm ČSU
Vážení a milí studenti!V pátek 22. dubna jsem jakožto delegátka zastupovala naši školu na republikovém sněmu České středoškolské lepší přehlednost bych vám ráda představila, oč se vlastně jedná: Česká středoškolská unie je spolek žáků zastupující...
Setkání s velvyslanci
Ve čtvrtek 18. 2. 2016 poctí naši školu významná návštěva - 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Jaroslava Jermanová představí velvyslance v ČR, kterými jsou:J. E. paní Franki Verwey – velvyslankyně Jihoafrické republikyJ. E....
Olympiáda lidských práv: Tři naši studenti mezi nejlepšími!
Tato soutěž probíhá ve dvou kolech. V tom prvním, kterého se také zúčastnili i studenti naší školy, museli všichni napsat esej na jedno ze 4 daných témat a odpovědět na několik otázek. Každou esej hodnotili...
Napiš dopis, změň život aneb maraton dopisů na gymnáziu
Maraton psaní dopisů je největší mezinárodní akce pořádaná společností Amnesty International. Jedná se o akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. Amnesty International tuto událost pořádá každý rok kolem 10. prosince po celém...
Následující strana >
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR