Mgr. Lenka Hejdová, 04. 02. 2020

Prezentace ročníkové práce

 

Cílem prezentace ročníkové  práce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...). Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí, ale mohou zajímavým způsobem obhajobu rozšířit, zpestřit.

 

Pravidla pro  školní prezentaci ročníkové práce

1) přiměřený počet slidů

2) přehlednost, logická struktura

 • minimum textu
 • raději heslovitost (základní body)
 • věcná i pravopisná správnost

3) písmo:

 • vhodně zvolené písmo v dostatečné velikosti (doporučuje se větší než 20 bodů)
 • patkové písmo se čte pomaleji, proto je méně vhodné (doporučuje se Arial, Verdana, Tahoma apod.)
 • čitelnost ze všech částí místnosti

4) zvýraznění

 • velikostí písma se odlišuje nadpis
 • klíčová slova v boldu (tučná), podtržená nebo barevná
  (kurzíva se při projekci jeví neostrá, hůře se čte, proto se nedoporučuje)

5) obrázky (nákresy, grafy, mapky, fotky...)

 • dostatečná kvalita
 • vhodně rozvržené umístění

6) barevnost

 • umírněnost
 • písmo musí být dobře viditelné a čitelné, proto je vhodný kontrast
  (světlé písmo na tmavém pozadí je hůře čitelné než obráceně)

7) animační efekty

 • spíše zdržují a odvádí pozornost, proto se  u odborných prací používají minimálně
 • střídmost (důležitější je obsah než forma)

8) ukázky (film, hudební produkce ...)

 • používá se tehdy, pokud to práce vyžaduje
 • citlivě volit délku (jen dokumentuje práci)

 

Autoři nejlepších ročníkových prací naši školu kadoročně úspěšně reprezentují na přehlídce SOČ

 

 Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
ÚNO
Maturitní ples C4A
21.
ÚNO
KMD JUNIOR: Evžen Oněgin (Divadlo ABC)
24.
ÚNO
Olympiáda v ANJ pro SŠ
25.
ÚNO
TEP faktor (O3)
28.
ÚNO
Maturitní ples C4B
28.
ÚNO
Poslanecká sněmovna (C2A)
28.
ÚNO
Olympiáda z chemie
2.-6.
BŘE
Jarní prázdniny
17.
BŘE
Workshop Paměť národa (O1)
17.
BŘE
Krajské kolo MO (kat. Z9)