Mgr. Lenka Hejdová, 18. 02. 2017

Prezentace ročníkové práce


Cílem prezentace ročníkové  práce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...). Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí, ale mohou zajímavým způsobem obhajobu rozšířit, zpestřit.

 

Pravidla pro  školní prezentaci ročníkové práce

1) přiměřený počet slidů

2) přehlednost, logická struktura

 • minimum textu
 • raději heslovitost (základní body)
 • věcná i pravopisná správnost

3) písmo:

 • vhodně zvolené písmo v dostatečné velikosti (doporučuje se větší než 20 bodů)
 • patkové písmo se čte pomaleji, proto je méně vhodné (doporučuje se Arial, Verdana, Tahoma apod.)
 • čitelnost ze všech částí místnosti

4) zvýraznění

 • velikostí písma se odlišuje nadpis
 • klíčová slova v boldu (tučná), podtržená nebo barevná
  (kurzíva se při projekci jeví neostrá, hůře se čte, proto se nedoporučuje)

5) obrázky (nákresy, grafy, mapky, fotky...)

 • dostatečná kvalita
 • vhodně rozvržené umístění

6) barevnost

 • umírněnost
 • písmo musí být dobře viditelné a čitelné, proto je vhodný kontrast
  (světlé písmo na tmavém pozadí je hůře čitelné než obráceně)

7) animační efekty

 • spíše zdržují a odvádí pozornost, proto se  u odborných prací používají minimálně
 • střídmost (důležitější je obsah než forma)

8) ukázky (film, hudební produkce ...)

 • používá se tehdy, pokud to práce vyžaduje
 • citlivě volit délku (jen dokumentuje práci)

 

Matěj Michalička (stojící vpravo) dosáhl loni se svojí ročníkovou prací z našich studentů nejvýše:
v celostátním kole SOČ obsadil skvělé čtvrté místo.

 


FOTOGALERIE2016 - Obhajoby ročníkových prací


Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
23.-24.
DUB
Republikové finále ve florbale SŠ
24.
DUB
Krajská přehlídka SOČ
24.
DUB
Pohár Josefa Masopusta
25.
DUB
Klasifikační porada pro 4. ročníky
25.
DUB
Krajské kolo FO (kat. B, C, D)
27.
DUB
Poslední zvonění
30.
DUB
Ředitelské volno
7.
KVĚ
Ředitelské volno