Mgr. Lenka Hejdová, 18. 02. 2017

Prezentace ročníkové práce


Cílem prezentace ročníkové  práce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...). Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí, ale mohou zajímavým způsobem obhajobu rozšířit, zpestřit.

 

Pravidla pro  školní prezentaci ročníkové práce

1) přiměřený počet slidů

2) přehlednost, logická struktura

 • minimum textu
 • raději heslovitost (základní body)
 • věcná i pravopisná správnost

3) písmo:

 • vhodně zvolené písmo v dostatečné velikosti (doporučuje se větší než 20 bodů)
 • patkové písmo se čte pomaleji, proto je méně vhodné (doporučuje se Arial, Verdana, Tahoma apod.)
 • čitelnost ze všech částí místnosti

4) zvýraznění

 • velikostí písma se odlišuje nadpis
 • klíčová slova v boldu (tučná), podtržená nebo barevná
  (kurzíva se při projekci jeví neostrá, hůře se čte, proto se nedoporučuje)

5) obrázky (nákresy, grafy, mapky, fotky...)

 • dostatečná kvalita
 • vhodně rozvržené umístění

6) barevnost

 • umírněnost
 • písmo musí být dobře viditelné a čitelné, proto je vhodný kontrast
  (světlé písmo na tmavém pozadí je hůře čitelné než obráceně)

7) animační efekty

 • spíše zdržují a odvádí pozornost, proto se  u odborných prací používají minimálně
 • střídmost (důležitější je obsah než forma)

8) ukázky (film, hudební produkce ...)

 • používá se tehdy, pokud to práce vyžaduje
 • citlivě volit délku (jen dokumentuje práci)

 

Matěj Michalička (stojící vpravo) dosáhl loni se svojí ročníkovou prací z našich studentů nejvýše:
v celostátním kole SOČ obsadil skvělé čtvrté místo.

 


FOTOGALERIE2016 - Obhajoby ročníkových prací


Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
22.
ŘÍJ
KMD: Manon Lescaut (Národní divadlo)
22.-23.
ŘÍJ
Geologický blok (C1AB, O5)
23.
ŘÍJ
Stolní tenis ZŠ
24.
ŘÍJ
Stolní tenis SŠ
25.-26.
ŘÍJ
Ředitelské volno
29.-30.
ŘÍJ
Podzimní prázdniny
7.
LIS
KMD: Válka profesora Klamma (Divadlo Minor)
7.
LIS
KMD JUNIOR: Hon na jednorožce (Divadlo Minor)
14.
LIS
Třídní schůzky (16:00)
14.
LIS
Čtvrtletní pedagogická rada (14:00)
20.
LIS
Přehlídka škol v KC
20.
LIS
Burza škol v KC