Administrátor, 12. 04. 2016

Jarní škola mladých autorů - Temešvár

Jarní školu mladých autorů v Temešváru pořádá katedra fyziky FEL ČVUT. Foto Stanislava Koblihová, Písecký deník.

DEN PRVNÍ

Sraz studentů, kteří  měli  odjet vstříc novým zážitkům, byl ohlášen na 7:30. Je překvapující, že jsme se k tomu všichni postavili tak zodpovědně a dorazili před školu včas. Tam už nás čekal pan učitel Vojtěch Delong. Poté, co nás pan učitel svým matematickým okem spočítal, jsme si naložili věci do minibusu. Šest studentů se vešlo do minibusu, zbylí dva využili odvozu pana Delonga. V Praze jsme vystoupili před ČVUT FEL. Svá zavazadla jsme si přendali do velkého autobusu a šli odevzdat potřebné dokumenty. Potom jsme nastoupili a čekali, až se usadí i studenti jiných škol. Byl čas jet. V Písku se k nám připojili poslední studenti, a tak jsme byli kompletní.

Do Temešváru jsme dorazili okolo jedenácté hodiny dopolední. Na místě jsme dostali instrukce ohledně přezouvání a povlékání postelí, byly nám také přiděleny pokoje. Do 14:00 jsme měli čas si pohodlně vybalit a odpočinout si. Pak následoval oběd. Rozdělili jsme se do skupin po cca 5 lidech. Cílem skupiny bylo vybrat si a zpracovat jedno téma. Od 15:00 jsme měli přednášku Ing. Martina Žáčka o programu Irfanview. Bylo to proložené pozorováním slunečních protuberancí s Vojtěchem Delongem. Přibližně v půl osmé byla večeře, po které nás čekala přednáška  profesora Petra Kulhánka.  Po přednášce bylo ideální počasí k pozorování hvězd dalekohledem.

DEN DRUHÝ

Snídaně sice byla až od devíti hodin, ale my jsme již nemohli dospat. Po snídani nás čekala přednáška  profesora Kulhánka o typografii. Dozvěděli jsme se plno informací, které můžeme využít k ročníkové práci. Ve 13:00 byl čas naobědvat se. Po obědě jsme měli čas na nějaké sportovní aktivity. Někteří se vydali na obhlídku obce Temešvár, jiní dali přednost procházce,  popřípadě lenošení na pokoji. Po nějaké době jsme se opět sešli v posluchárně, kde již byla připravena přednáška fotoreportéra  Martina Stolaře o fotografiích a jejich úpravě. Pan fotograf v některých rozpoznal skryté talenty, což nás samozřejmě potěšilo. Po ukončení přednášky jsme měli čas na práci ve skupinách. Naše skupina čas strávila rozmýšlením osnovy práce. Od 20:00 jsme měli přednášku Vojtěcha Delonga o atmosféře Marsu.  Po přednášce jsme se s ostatními dohodli, že si uděláme táborák. Chlapci přinesli kytary, takže o zábavu nebyla nouze.

DEN TŘETÍ

Snídaně byla jako obvykle v devět hodin. Dopoledne jsme měli přednášku paní doktorky Ivany Pilarčíkové o struktuře vědeckého článku. Pak následoval úvod do LaTeXu a Eclipse, který pokračoval i po obědě. Pan doktor Petr Koníček nám vysvětlil, v čem spočívají výhody a nevýhody LaTeXu. Později jsme měli čas na práci ve skupinách. My jsme se konečně pohroužili do čtení materiálu k naší práci. Večer jsme však byli natolik znaveni, že jsme se raději vydali na kratičkou procházku k lesu, kde jsme znovu nabrali síly. Po večeři byla připravena přednáška pana doktora Kříhy. Pan doktor naštěstí správně odhadl, že jsme na pokraji našich intelektuálních sil, a tak svou přednášku o smyslech a vnímání ozvláštnil vtipnými postřehy. Večer jsme měli čas vmísit se mezi ostatní a navázat nové kontakty. Navíc přijel pan Sachl z ostrovské průmyslové školy, takže tu byla opět možnost podívat se na hvězdy dalekohledem.

DEN ČTVRTÝ

Čtvrtek začal jako obvykle. Po snídani si nás Vojtěch Delong svolal do posluchárny. Tam nám vyprávěl o práci se zvukovými soubory. Pustil nám také první zvukovou nahrávku historie, která zněla spíše jako vrzání židlí. Po obědě jsme měli čas doladit některé nepřesnosti v naší společné práci a připravit se na prezentaci. Po večeři nastala hodina H a před námi bylo Kolokvium. Prezentovat svou práci před takovými kapacitami bylo náročné. Museli jsme čelit všetečným dotazům ze strany komise. Naše práce musela být správně nejen obsahově, ale i gramaticky. Někteří se před tabulí opravdu zapotili. Večer už jsme měli čas udělat si poslední táborák. Atmosféra byla příjemná. To nejtěžší jsme měli za sebou.

DEN POSLEDNÍ

Pátek byl den odjezdový. Už ráno jsme vstávali s hrůzou, jak jen si ty naše věci nacpeme do kufrů. Nikomu z nás se nechtělo balit. A to jsme ještě nevěděli, kolik odměn za své práce a prezentace dostaneme! Po snídani jsme měli stručnou přednášku pana doktora Koníčka o využití plazmatu.  Vzápětí naše skupiny byly zhodnoceny. Musím podotknout, že naše gymnázium dopadlo velice dobře. Skupina pod vedením Jana Ostaše se umístila na třetím místě. Naše skupina, kterou vedli David Bláha a Petr Kholl, se umístila na místě druhém. Je vidět, že jsme do toho vložili maximální úsilí. Samozřejmě nám pomohl i pan učitel Delong, jehož rady se staly nepostradatelnými. Pak už následoval jen oběd. Před námi byla poměrně dlouhá cesta domů, již jsme si krátili různými hrami.

CELKOVÝ DOJEM

Náš pětidenní pobyt hodnotím velice kladně a to hned z několika důvodů. Zaprvé jsme měli možnost setkat se s váženými lidmi v přátelském prostředí. Ostatní studenti byli též velice přátelští. Nevznikaly mezi námi žádné vážné neshody, naopak jsme si spolu rozuměli. Režim byl založen na důvěře ze stran organizátorů. Všichni zde s námi jednali jako s dospělými, což nám bylo sympatické. Byla tu sice jasná převaha chlapců, to ale děvčatům nevadilo. Přednášky byly pro nás rozhodně přínosné. Jestli bych jela příští rok znovu? To rozhodně jela!

Dagmar Pátková, O6

 

Poznámka:
Jarní školy autorů 2016 pořádané katedrou fyziky FEL ČVUT se zúčastnili tito studenti C2A a O6: Michaela Polánková, Veronika Vildmanová, Tereza Pavlíková, Jan Podestát, Jan Ostaš, Petr Kholl, David Bláha, Michaela Železná, Aneta Laštovičková a Dagmar Pátková.


FOTOGALERIE
Jarní škola mladých autorů


Přečtěte si v Píseckém deníku: OBRAZEM: Jarní škola pomáhá žákům objevovat zajímavosti techniky a fyzikyZdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-jarni-skola-pomaha-zakum-objevovat-zajimavosti-techniky-a-fyziky-20160407.htmlCopyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
25.
ČVN
Závěrečná klasifikační porada (14:00)
25.
ČVN
Zkrácené vyučování (do 13:15)
26.
ČVN
Výměna učebnic (nižší gymnázium)
27.
ČVN
Kostelec (C2A, C3A)
27.
ČVN
Sportovní den
29.
ČVN
Předávání vysvědčení