Administrátor, 25. 10. 2016

Dagmar: Zařádili jsme si při pokusu s kapalným dusíkem

Ve dnech 10. 10. až 14. 10. se vybraní žáci tříd O7 a O8 zúčastnili výukového programu S matematikou a s fyzikou v Temešváru. Jednalo se o soustředění pro studenty středních škol pořádané katedrou fyziky FEL ČVUT. Jako velice příjemný dozor s námi jel pan učitel Vojtěch Delong, jehož jsme ani nezlobili.

Pětidenní pobyt v jižních Čechách nedaleko vesničky s podivným názvem Temešvár zahrnoval nejrůznější přednášky z matematiky a fyziky, populární přednášky, astronomická pozorování i experimentální bloky. FEL také pořádá Jarní školu mladých autorů, které se někteří z nás již účastnili v předešlých letech. Jelikož jsem jednou z nich, dovolím si oba programy srovnávat.

Na rozdíl od Jarní školy, kde bylo podstatou celého soustředění napsat odbornou práci na nějaké téma a následně ji odprezentovat, jsme zde v průběhu týdne dostávali záludné úlohy, jež jsme měli za úkol úspěšně vypočítat, nebo se nad nimi alespoň zamyslet. Některé úlohy byly vyloženě početní, jiné spíše připomínaly hlavolamy. To nás ale neodradilo, protože za vyřešené příklady jsme na konci týdne mohli dostat zajímavé ceny.

Stejně jako na jaře, i tentokrát bylo naplánováno astronomické pozorování. Bohužel se již projevil podzim, a tak nám počasí vyšlo pouze první noc. Další dny nás místo dalekohledů čekaly populární přednášky a experimentální bloky s pokusy. Nejvíce nás asi zaujal pokus s dusíkem, kde jsme měli možnost zařádit si. O volný čas jsme měli jedinečnou možnost lépe poznat Písecko. Například jsme se vydali podél břehu Vltavy. Došli jsme také k železobetonovému Podolskému mostu, jenž je dominantou celého okolí Temešváru. Když bylo počasí pod psa, hráli jsme společenské hry, stolní tenis či stolní fotbálek. Využívali jsme možnosti seznámit se se zajímavými lidmi z ostatních škol. Opět se zde vytvořila bezvadná parta, ve které prevažovali hoši. Škoda jen, že nebylo počasí na opékání buřtů.

Na závěr chci dodat, že jsme rádi, že nám bylo umožněno zúčastnit se takových akcí. Je to cenná zkušenost.

Pozn.:
Ze třídy O7 se akce zúčastnili: Zuzana Gutvaldová, Aneta Laštovičková, Dagmar Pátková, Michaela Železná a Borek Požár.
Ze třídy O8: Ondřej Dolanský, Robert Grill, Matěj Michalička, Vojtěch Pátek a Michal Šmíd.

Dagmar Pátková, O7


FOTOGALERIE

S matematikou a s fyzikou v Temešváru
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí