PhDr. Zdeňka Voráčková, 22. 02. 2017

Přijímací řízení na Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník 2017/2018


 
Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzděláváníve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dva studijní obory:

1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 60 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (19. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 

2) Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81) pro žáky pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 30 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

 Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100% celkového hodnocení a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (18. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (20. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 
Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopis přihlášky najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (ZDE).

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 12. 4. 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 19. 4. 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 18. 4. 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 20. 4. 2017


1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  11. 5. 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  12. 5. 2017


Ilustrační didaktické testy 2017
a starší didaktické testy (ilustrační i ostré) naleznete na stránkách CERMATu a také na našem webu ZDE.

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.

Upozornění:
Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit ředitelce školy do 1. 3. 2017.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ani výstupní hodnocení ze ZŠ.

                                                                                      

V Rakovníku 31. 10. 2016                                                     

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy

 


NAŠE ŠKOLA SE VÁM NEMUSÍ PODBÍZET LACINÝMI SLIBY, ZA NÁS HOVOŘÍ FAKTA:

 • PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V PROGRAMU EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL,
 • ÚZKÁ SPOLUPRÁCE SE ŠPIČKOVÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI (mimo jiné jsme fakultní školou FEL ČVUT Praha a parnerem VŠCHT Praha)
 • ZISK NEJVYŠŠÍHO MOŽNÉHO OCENĚNÍ V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY,
 • ABSOLVENTI NA PRESTIŽNÍCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (i zahraničních),
 • STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST U MATURITNÍCH DIDAKTICKÝCH TESTŮ. I TĚCH Z MATEMATIKY, PŘIČEMŽ NAPŘÍKLAD V LOŇSKÉM ROCE PSALO DIDAKTICKÝ TEST Z MATEMATIKY VÍCE JAK 40% NAŠICH MATURANTŮ, COŽ JE VYSOKO NAD CELOSTÁTNÍM PRŮMĚREM.

TIP: Stále váháte, kterou školu zvolit? Možná Vám ke správnému rozhodnutí pomůže srovnání středních škol podle výsledků některých maturitních zkoušek, které naleznete na oficiálních stránkách CERMATu: http://vysledky.cermat.cz/graf/Default.aspx


Přečtěte si:

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Máme excelentní studenty!

Stříbrná medaile na International Biology Olympiad pro Doubravku!

K ústním maturitám s čistým štítem!

Jsme partnerem VŠCHT Praha

Nejnovější úspěchy našich studentů

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"


 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
28.
KVĚ
Neviditelná výstava (C3A))
29.
KVĚ
Zdravotní školení (O6)
29.
KVĚ
Chemická konference s Přírodovědeckou fakultou
29.
KVĚ
Okresní kolo Pythagoriády
30.
KVĚ
Náhradní termín obhajob ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
30.
KVĚ
Předávání maturitních vysvědčení
31.
KVĚ
Deadline pro druhé konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
31.
KVĚ
Národní park České Švýcarsko (C3AB)
5.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (CŠ
5.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3B)
6.-8.
ČVN
Krušné hory (C3A)
7.
ČVN
Karlštejnsko (C2B, O5)
13.
ČVN
Schůzky rodičů budoucích prvních ročníků
25.
ČVN
Závěrečná klasifikační porada (14:00)
27.
ČVN
Kostelec (C2A, C3A)