PhDr. Zdeňka Voráčková, 22. 02. 2017

Přijímací řízení na Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník 2017/2018


 
Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzděláváníve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dva studijní obory:

1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 60 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (19. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 

2) Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81) pro žáky pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 30 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

 Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100% celkového hodnocení a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (18. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (20. 4. 2017) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 
Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopis přihlášky najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (ZDE).

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 12. 4. 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 19. 4. 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 18. 4. 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 20. 4. 2017


1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  11. 5. 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  12. 5. 2017


Ilustrační didaktické testy 2017
a starší didaktické testy (ilustrační i ostré) naleznete na stránkách CERMATu a také na našem webu ZDE.

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon nebo přenosný počítač.

Upozornění:
Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit ředitelce školy do 1. 3. 2017.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ani výstupní hodnocení ze ZŠ.

                                                                                      

V Rakovníku 31. 10. 2016                                                     

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy

 


NAŠE ŠKOLA SE VÁM NEMUSÍ PODBÍZET LACINÝMI SLIBY, ZA NÁS HOVOŘÍ FAKTA:

 • PŘEDNÍ UMÍSTĚNÍ V PROGRAMU EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL,
 • ÚZKÁ SPOLUPRÁCE SE ŠPIČKOVÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI (mimo jiné jsme fakultní školou FEL ČVUT Praha a parnerem VŠCHT Praha)
 • ZISK NEJVYŠŠÍHO MOŽNÉHO OCENĚNÍ V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY,
 • ABSOLVENTI NA PRESTIŽNÍCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (i zahraničních),
 • STOPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST U MATURITNÍCH DIDAKTICKÝCH TESTŮ. I TĚCH Z MATEMATIKY, PŘIČEMŽ NAPŘÍKLAD V LOŇSKÉM ROCE PSALO DIDAKTICKÝ TEST Z MATEMATIKY VÍCE JAK 40% NAŠICH MATURANTŮ, COŽ JE VYSOKO NAD CELOSTÁTNÍM PRŮMĚREM.

TIP: Stále váháte, kterou školu zvolit? Možná Vám ke správnému rozhodnutí pomůže srovnání středních škol podle výsledků některých maturitních zkoušek, které naleznete na oficiálních stránkách CERMATu: http://vysledky.cermat.cz/graf/Default.aspx


Přečtěte si:

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Máme excelentní studenty!

Stříbrná medaile na International Biology Olympiad pro Doubravku!

K ústním maturitám s čistým štítem!

Jsme partnerem VŠCHT Praha

Nejnovější úspěchy našich studentů

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"


 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
19.-20.
BŘE
Republikové finále ve florbalu
19.-23.
BŘE
Rüdesheim
23.
BŘE
Prezenční část KK Astronomické olympiády