Administrátor, 14. 11. 2016

Kristýna a Valérie na cestě do hlubin chemie


Naše maturantky Kristýna Wittlerová (O8) a Valérie Procházková (C4B) si nenechaly ujít  druhý ročník prestižního semináře pro středoškolské pedagogy a žáky s názvem Cesta do hlubin studia chemie.  Bezplatnou vzdělávací akci akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Z celé České republiky se do Prahy sjelo kolem šedesátky učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Studentky doprovodil vyučující chemie Kamil Březina, který pro Rakovnický deník zdůraznil: „Jsem moc rád, že jsem mohl svým maturantům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studentky tuto možnost přímo s nadšením přijaly a věnovaly čas svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce."

Při registraci obdržel každý účastník tašku s propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě hodnotné knihy zaměřené na badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. „Program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty University Karlovy proděkan chemické sekce profesor Tomáš Obšil, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků," nastínil Kamil Březina. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. „Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer všech aktérů Cesty do hlubin studia chemie, doplněný úchvatnou chemickou show s množstvím neobvyklých pokusů a večeří formou rautu," přiblížil vyučující Březina.

Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích Kajetánka a Na Větrníku. Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi. Studenti v tu samou dobu absolvovali tři laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích. „Měly jsme možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: příprava solí a komplexů kovů, chemik detektivem, školní měřicí systémy, azobarviva a jejich vlastnosti, biochemie trávicího traktu ve zkumavce a počítačové 3D vizualizace," popsaly Kristýna Wittlerová a Valérie Procházková.

Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: biochemické markery v medicíně, nanochemie, jedy v historii, detektivkách a současnosti. Během druhého dne absolvoval profesor Kamil Březina na akademické půdě university jednání, na kterém byly nastíněny obrysy budoucí užší spolupráce Přírodovědecké fakulty a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku. „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia," doplnil Březina. „Program považujeme za přínosný pro svá následující studia," shodla se děvčata. Kristýna Wittlerová k tomu dodala: „Nejvíce mě zaujala přednáška o biochemických markerech v medicíně."


Pro Rakovnický deník (14. 11. 2016) Jana Elznicová: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/gymnazistky-se-zucastnily-prestizniho-seminare-v-praze-20161113.html
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
23.-24.
DUB
Republikové finále ve florbale SŠ
24.
DUB
Krajská přehlídka SOČ
24.
DUB
Pohár Josefa Masopusta
25.
DUB
Klasifikační porada pro 4. ročníky
25.
DUB
Krajské kolo FO (kat. B, C, D)
27.
DUB
Poslední zvonění
30.
DUB
Ředitelské volno
7.
KVĚ
Ředitelské volno