Administrátor, 14. 11. 2016

Kristýna a Valérie na cestě do hlubin chemie


Naše maturantky Kristýna Wittlerová (O8) a Valérie Procházková (C4B) si nenechaly ujít  druhý ročník prestižního semináře pro středoškolské pedagogy a žáky s názvem Cesta do hlubin studia chemie.  Bezplatnou vzdělávací akci akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Z celé České republiky se do Prahy sjelo kolem šedesátky učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Studentky doprovodil vyučující chemie Kamil Březina, který pro Rakovnický deník zdůraznil: „Jsem moc rád, že jsem mohl svým maturantům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studentky tuto možnost přímo s nadšením přijaly a věnovaly čas svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce."

Při registraci obdržel každý účastník tašku s propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě hodnotné knihy zaměřené na badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. „Program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty University Karlovy proděkan chemické sekce profesor Tomáš Obšil, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků," nastínil Kamil Březina. Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. „Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer všech aktérů Cesty do hlubin studia chemie, doplněný úchvatnou chemickou show s množstvím neobvyklých pokusů a večeří formou rautu," přiblížil vyučující Březina.

Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích Kajetánka a Na Větrníku. Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi. Studenti v tu samou dobu absolvovali tři laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích. „Měly jsme možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: příprava solí a komplexů kovů, chemik detektivem, školní měřicí systémy, azobarviva a jejich vlastnosti, biochemie trávicího traktu ve zkumavce a počítačové 3D vizualizace," popsaly Kristýna Wittlerová a Valérie Procházková.

Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: biochemické markery v medicíně, nanochemie, jedy v historii, detektivkách a současnosti. Během druhého dne absolvoval profesor Kamil Březina na akademické půdě university jednání, na kterém byly nastíněny obrysy budoucí užší spolupráce Přírodovědecké fakulty a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku. „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia," doplnil Březina. „Program považujeme za přínosný pro svá následující studia," shodla se děvčata. Kristýna Wittlerová k tomu dodala: „Nejvíce mě zaujala přednáška o biochemických markerech v medicíně."


Pro Rakovnický deník (14. 11. 2016) Jana Elznicová: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/gymnazistky-se-zucastnily-prestizniho-seminare-v-praze-20161113.html
Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
LIS
Přehlídka škol v KC (8:30-16:30)
21.
LIS
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (C2A)
28.
LIS
Krajské kolo pIšQworek
29.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
Fyziklání online (od 17:00)
29.
LIS
Olympiáda z CJL - školní kolo (10:45 - 13:15)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
1.
PRO
Deadline pro první konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
1.
PRO
Deadline pro přihlášky k maturitní zkoušce (C4AB, O8)
8.
PRO
Deadline pro čtvrté konzultace ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)
21.
PRO
KMD: Mýdlový princ (Divadlo Broadway)