Mgr. Jana Suková, 26. 11. 2016

Zikmund Winter mezi Prahou a Rakovníkem

Velkolepé oslavy 170. narození velké rakovnické osobnosti skončily 15. listopadu 2016 konferencí o Zikmundu Wintrovi. Vše začalo v půl jedenácté v Heroldově síni Rabasovy galerie v Rakovníku, kdy nás přivítali pořadatelé a nechali nám zahrát úžasnou skladbu. Mezi hudebníky byla i paní prof. Ludmila Karolová (housle).

V 11 hodin začal první přednáškový blok, kde měl svou přednášku p. V. Ledvinka pod názvem: „Vztahy a styky mezi Pražany a Rakovnickými jako téma u literáta Wintra“.  Zde jsem se dozvěděl, že Winter psal beletrická a historická díla a že mnoho knih obsahuje rakovnicko-pražské příběhy. Poté měl přednášku p. T. W. Pavlíček, který přednášel o vztazích reálky, děkanského úřadu a města ve 2. pol. 19. st. Bylo zajímavé, že v Rakovníku existovaly 2 skupiny: trojanovci a tzv. zpátečníci, že kvůli trojanovcům opustilo reálku mnoho německých studentů, protože zavedli dvojjazyčnost reálky. Poslední přednášku prvního bloku měl p. L. Smitka, který mluvil o snaze zbudovat Zikmundu Wintrovi v Rakovníku pomník. Pak přišlo na řadu občerstvení, které připravila SOŠ na Jirkově.

Druhý přednáškový blok se nesl v duchu děl Zikmunda Wintra. Započal  jej p. J. Rak svou přednáškou na téma: „Funkce historismu v době Zikmunda Wintra“. Další přednášku si připravil p. M. Svatouš a hovořil na téma: „Dějiny pražské univerzity a Zikmund Winter“. Předposlední přednášku druhého bloku měla pí. V. Brožová, která nás seznámila s tématem: „Konstanty a proměnné Wintrovy beletrie“.  Bylo zajímavé, že Winter psal i pro děti, třeba pohádku „Člověk zmařený“.  Poslední přednáška byla od p. M. Vajchra, který promluvil o Zikmundu Wintrovi jako postavě mezi „fakticitou a fikcí“. Druhý přednáškový blok skončil ve 14. hod. a poté nastala hodinová pauza na oběd.

Třetí přednáškový blok započal p. prof. V. Viktora ze Západočeské univerzity v Plzni, který hovořil o Wintrovi mezi chaosem a řádem, představil  Wintrovy vrstevníky (V. B. Třebízského, A. Jiráska) a řekl, že Winter dával do svých děl zvuk (klapot mlýnu, štěbetání ptáků). Poté se mikrofonu ujala pí. M. Cermanová, učitelka ze SOŠ na Jirkově, která nám přiblížila, jak o Wintrovi vyučují  na jirkovské škole. Poslední přednášku dne měl p. V. Razím, který přednášel o Rakovníku ve 2. pol. 19. st. Jak se Rakovník rozrůstal, jak se narovnal Rakovnický potok. Touto přednáškou skončila část konference v Rabasově  galerii, ale den ještě neskončil. Závěrem ještě přišel krátký výklad o obrazech J. J. Krále, který maloval v době, kdy byl Winter v Rakovníku. Mohli jsme si tak prohlédnout Rakovník Wintrovýma očima.

 

Před šestou hodinou večerní nás čekal program na Gymnáziu Zikmunda Wintra, kde nám mí spolužáci připravili krátké vystoupení. Pak přišel čas na studentské minifilmy o Zikmundu Wintrovi, které si připravilo naše gymnázium, 1. ZŠ Rakovník a 3. ZŠ Rakovník. Mně se nejvíce líbil film 1. ZŠ Rakovník, protože byl nejvíce faktografický a přitom vtipný.

Zlatým hřebem dne byla vernisáž výstavy Zikmund Winter a Rakovník. Právě zde úžasný den se Zikmundem Wintrem skončil. Na výstavu rozhodně doporučuji se jít podívat.

Mé subjektivní hodnocení je velice kladné, protože jsem se dozvěděl spoustu informací ze života a děl Zikmunda Wintra. Už konečně vím, co to je vědecká konference a vím, co si pod tím pojmem mám představit.

Roman Jaroš, C2B

 


V hlavní roli Zikmund Winter
Krátký film Gymnázia Zikmunda Wintra (více zde)


FOTOGALERIE

Zikmund Winter
mezi Prahou a Rakovníkem


Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)
18.
PRO
Exkurze do Muzea hygieny (O3)
18.
PRO
Planeta Země (10:45 - 12:25)
19.
PRO
Exkurze Praha (O4)
19.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
21.
PRO
Sami sobě
24.
PRO
Štědrý den
25.
PRO
První svátek vánoční
26.
PRO
Druhý svátek vánoční
1.
LED
Nový rok
3.
LED
První školní den v novém roce