Mgr. Lenka Hejdová, 27. 01. 2017

Studium na VŠ v ČR

  • V ČR je celkem 69 VŠ, na kterých v roce 2015 studovalo přibližně 326 tisíc studentů.Z toho 87 % studentů studuje buď na některé z 24 veřejných škol, nebo na státní vysoké škole (jen Univerzita obrany v Brně a Policejní akademie v Praze).
  • Soukromých vysokých škol je v ČR 43 a studovalo na nich v roce 2015 přibližně 31 tisíc studentů. Tyto školy umožňují i kombinované studium různých oborů, uznávají některé oborové zkoušky veřejných škol.
  • Největšími vysokými školami u nás jsou: UK Praha, MU Brno, ČZU Praha, VŠE Praha, TU Liberec, PU Olomouc, VŠB Ostrava.
  • Každý úspěšně odmaturovaný student by se v tomto roce mohl dostat na 2 VŠ najednou. (Taková je kapacita vysokých škol.)
  • Dlouhodobou strategií vysokých škol je brát jen tolik studentů, na kolik garantuje příspěvek stát. (Celkově se počty nastupujících studentů snižují.)


25. - 26. ledna 2017
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus http://gaudeamus.cz/

2. února 2017
UK Praha – Karolinum:
Přehlídka nabízených studijních oborů na akademický rok 2017/18 všech pražských vysokých škol


 

Co stojí studium - rok 2015/16

 

hlavní jídlo v menze
/Kč/

polední menu 
v restauraci /Kč/

kolej na 1 noc /Kč/

MHD /Kč/

hodinová mzda brigády /Kč/

Praha

45 - 65

75 - 105

130

260

108

Plzeň

40- 45

100

82

220

87

Ostrava

40 - 50

100

87

247

82

Brno

47 - 58

119

110

275

85

Olomouc

35 - 53

119

114

220

sežene se jen těžce, každý 5. obyvatel je student


Fiktivní náklady na studium v průběhu měsíce:

(Na 30 dní: kolej s pokojem pro dva a více studentů, MHD, 30 jídel v menze a 10 poledních menu v restauraci, 3x fitness, 3x squash a 1x kino. Nezapočteno: další jídla a nápoje, cesty domů a zpět, studijní materiály - učebnice, skripta, PC, internet, mobil, vstupné na kulturní a sportovní akce apod.)

Praha

Plzeň

Ostrava

Brno

Olomouc

Liberec

náklady

6 539 Kč

5 497 Kč

5 641 Kč

6 517 Kč

6 096 Kč

6 214 Kč

 

VŠE Praha

VŠE tvoří 6 fakult  v Praze a jedna v Jindřichově Hradci. Celkem na ní v roce 2016 studuje 16 525 studentů, zahraničních 1 076. Škola s 690 učiteli má pro mimopražské dostatek kolejí.

Bakalářské studijní obory pro akademický rok 2017/18

fakulta

studijní obor

předpokládaný počet uchazečů

DOD

termín odevzdání přihlášky

termín přijímací zkoušky

 

 

 

Finance a účetnictví

Finance

150

 

 

20. ledna 2017

od 9:00

a 11:00 hodin

 

 

30. 4. 2017

 

6. a 7. 6. 2017
z MAT a ANJ

30% přijatých nenastoupí, nabízejí dalším v pořadí

Účetnictví a finanční řízení podniku

164

Bankovnictví

a pojišťovnictví

80

Zdanění a daňová politika

50

Vzdělávání v ekonomických předmětech

20

 

 

Mezinárodní vztahy

Cestovní ruch
a regionální rozvoj

100

 

 

4. ledna 2017

od 10:00 hodin

 

 

30. 4. 2017

12. – 14. 6. 2017
MAT + 2 cizí jazyky,

přijímačky na PC

Manager obchodu

60

Mezinárodní obchod

400

Diplomacie

120

Podnikání a právo

100

 

FIS

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

350

 

 

 

 

 

13. 1. 2017

 

 

 

1. kolo

30. 4. 2017

 

2. kolo

30. 6. 201

 

 

 

1. kolo
14. 6. 201

2. kolo
23. 8. 2017
(kromě ME)

MAT + cizí jazyk

 

Multimédia v ek. praxi

60

Informační média
a služby

50

 

 

FIS

Kvantitativní metody v ekonomice

Matematické metody v ek.

55

Sociálně-ekonomická demografie

55

Statistické metody

v ekonomii

40

Statistika a ekonomie

50

 

Ekonomie a hospodářská správa

Ekonomie

 

465

 

7. 1. 2017

 

30. 4. 2017

podle termínů SCIO (3. 2., 4. 3., 1. 4.,
29. 4., 27. 5.)
matematické rozhodování a cizí jazyk

Národní hospodářství

Veřejná správa
a regionální rozvoj


Standardní doba studia a cena

bakalářské studium – 3 roky + 1 rok zdarma, další semestr vždy 21 000 Kč
magisterské studium – 2 roky + 2 roky zdarma, další semestr vždy 31 000 Kč
cizojazyčné obory – za rok 3 600 euro

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
25.
BŘE
Prezenční část krajského kola AO kat. CD, EF a GH
25.
BŘE
Exkurze - senát (C2B)
27.
BŘE
Dějepisná soutěž gymnázií
28.
BŘE
Komenský a my
29.
BŘE
Láska, chemie, hormony
2.
DUB
Matematická olympiáda - krajské kolo kat. B a C
3.
DUB
Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E a F (nižší gymnázium)
4.
DUB
Olympiáda CJL - krajské kolo
9.
DUB
Matematická olympiáda okresní kolo kat. Z6, Z7, Z8
10.
DUB
Maturity: Písemná práce CJL
10.
DUB
Uzávěrka 1. kola Fyzikální olympiády kat. B, C, D (vyšší gymnázium)
11.
DUB
Maturity: Písemné práce z cizích jazyků
12.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
15.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
16.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
Třičtvrtěletní pedagogická rada (14:00)
17.
DUB
Třičtvrtěletní třídní schůzky (16:00)
18.
DUB
Velkonoční prázdniny
19.
DUB
Velký pátek (svátek)
21.
DUB
Neděle velikonoční
22.
DUB
Pondělí velikonoční