Administrátor, 26. 02. 2017

Prof. Pavel Ripka: Absolventi gymnázií k nám přicházejí dobře připraveni

Již deváté střední škole propůjčila Fakulta elektrotechnická ČVUT statut fakultní školy. V důkladné evaluaci obstálo rakovnické Gymnázium Zikmunda Wintra. To splnilo náročná kritéria na realizaci kvalitní výuky alespoň dvou přírodovědných nebo technických předmětů. Jejich výuku přitom musí zajišťovat kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky a na výzkumu v oblasti specializace školy.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze s Gymnáziem Zikmunda Wintra spolupracuje dlouhodobě. Studenti z Rakovníka jezdí již několik let do fakultního výukového střediska v jihočeském Temešváru, kde jim zajímavý program připravuje katedra fyziky. Tradiční je také účast na oblíbené akci Vánoce s fyzikou. Katedra fyziky rovněž pořádala přímo na gymnáziu blok přednášek a experimentů s názvem „Scientiae naturales paulum modo alio přírodní vědy trochu jinak“.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka k nově rozšířené spolupráci uvedl: „Mezi našimi uchazeči je šedesát pět procent absolventů gymnázií. Přicházejí dobře připraveni z matematiky i fyziky a mají i dobrou angličtinu, což jsou základní předpoklady úspěchu ve studiu na naší fakultě. Daří se nám ale jen pomalu zvyšovat počet studujících dívek. Musíme se proto naučit ukázat, že studium na naší fakultě je sice obtížné, ale hlavně velmi zajímavé a vzrušující a naši absolventi jsou nejenom vysoce nadprůměrně zaplaceni, ale nacházejí také zaměstnání, ve kterém mohou uplatnit své tvůrčí schopnosti, poznat svět a pomoci ho vylepšit.“

Proděkan pro studium Fakulty elektrotechnické, doc. Ivan Jelínek k jednání o spolupráci s gymnáziem řekl: “Velice přínosná pro nás byla debata se zástupci střední školy. Ta nám ukázala, že dívky mají zájem i o studium ekonomicky či umělecky zaměřeného vzdělání, které naše fakulta rovněž nabízí. To je vhodné pro studenty a studentky s “humanitnějším” zaměřením. Vedení gymnázia rovněž zaujala témata vyučovaná na katedře počítačové grafiky a interakce a v Institutu intermédií, o která lze předpokládat mezi studenty a zejména studentkami velký zájem.”

 

Ke spolupráci se vyjádřila také ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra PhDr. Zdeňka Voráčková: „Naše gymnázium připravuje studenty především ke studiu na vysoké škole a je v tom mimořádně úspěšné. Zejména o studium na osmileté větvi je nesmírný zájem, stále věříme, že se nám podaří získat povolení otevřít další třídu. Naši studenti vyhrávají v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Dlouhodobě spolupracujeme s několika fakultami, ale spolupráce s Fakultou elektrotechnickou je nejrozsáhlejší, proto jsme se ucházeli o titul fakultní škola FEL.“

Jedním z kritérií získání statutu fakultní školy je také úspěšnost žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných a technických oborů a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách technického typu. To okomentoval Ing. Kamil Březina, který na Gymnáziu Zikmunda Wintra učí chemii a pravidelně se účastní Podzimní školy pro středoškolské učitele, pořádané katedrou fyziky FEL: „Jsem velice rád, že se nám podařilo stát se fakultní školou. Pravidelně se účastním akcí na Fakultě elektrotechnické, protože mi dávají možnost udržovat si stálý přehled o aktuálních poznatcích v mém oboru, který pak mohou předat svým žákům.

Zdroj: https://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/fakultni-skola-GZW_Rakovnik


FOTOGALERIE

GZWR Fakultní školou FEL ČVUT


 Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Exkurze ČVUT - jaderný reaktor (O8)
21.
LIS
Přehlídka škol v KC (8:30-16:30)
21.
LIS
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (C2A)
28.
LIS
Krajské kolo pIšQworek
29.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
Fyziklání online (od 17:00)
29.
LIS
Olympiáda z CJL - školní kolo (10:45 - 13:15)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
1.
PRO
Deadline pro první konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
1.
PRO
Deadline pro přihlášky k maturitní zkoušce (C4AB, O8)
8.
PRO
Deadline pro čtvrté konzultace ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)