PhDr. Jiřina Košuličová, 16. 05. 2017

Zvláštní rozvrh v období ústních maturit

 

V období ústních maturitních zkoušek od 16. května 2017 do 19. května 2017 bude probíhat výuka podle zvláštního rozvrhu. Třídy budou až na uvedené výjimky v učebnách vyznačených v prvním sloupci.

ÚT 16. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) MAT -  Nov CJL  - Suk NEJ - Koz CJL - Suk  
O2 (č. 037) TV - Dux 010 ICT - Hla 112 ICT - Hla 112 ANJ - Krs  
O3 (č. 114) CHE - Bře MAT - Voř MAT - Voř ICT - Hla 112  
O4 (č. 109) NEJ - Beu NEJ - Koz CJL - Hej CJL - Hej  
O5 (č. 033) ANJ - Kin TV- Dux  010 BIO - Mán CJL - Kar DEJ - Voz
O6 (č. 110) ZSV - Réd ZSV - Réd EVH - Kar NEJ - Koz ICT - Hla  112
O7 (č. 115) ANJ - Cus NEJ - Beu DEJ - Voz ANJ - Kin NEJ - Koz
C1A (č.111) ICT - Hla 112 DEJ - Voz 026 NEJ - Beu DEJ - Voz MAT - Kno
C1B (č. 103) BIO - Par MAT - Kno CHE - Hon MAT - Kno EVH - Kar
C2A (č. 113) ANJ - Krs
 ICT- Del 111 CHE - Bře FYZ - Voř FYZ - Voř
C2B (č. 026)   Školení Školení Školení  
C3A (č. 116) DEJ - Suk NEJ - Koš DEJ - Suk TV - Dux 010 TV - Dux 010
C3B (č. 032) NEJ - Koz MAT - Nov TV - Dux 010 BIO - Hon DEJ - Suk

 

ST 17. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) BIO - Mán BIO - Mán TV - Dux 010 MAT - Nov  
O2 (č. 037) ANJ - Bra CJL - Suk ICT - Hla 112 EVH - Kar  
O3 (č. 114) ANJ - Kin MAT - Voř DEJ - Suk CHE - Bře  
O4 (č. 109) DEJ - Suk TV - Dux 010 NEJ - Koz CJL - Hej  
O5 (č. 033) CJL Kar MAT - Nov FYZ - Del DEJ - Suk ANJ - Bra
O6 (č. 110) ZSV - Réd DEJ - Voz ZSV - Réd ICT - Del 112 ZSV - Réd
O7 (č. 115) TV - Dux 010 ANJ - Icho ZSV - Bra NEJ - Koz TV - Dux 010
C1A (č. 111) ANJ - Icho FYZ - Del MAT - Kno NEJ - Beu CHE - Bře
C1B (č. 103) FYZ - Voř MAT - Kno ANJ - Kin TV - Dux 010 NEJ - Koz
C2A (č. 113)
  Školení Školení Školení  
C2B (č. 026) ICT Hla 112 ZSV - Réd ANJ - Icho ZSV - Réd ANJ - Icho
C3A (č. 116) BIO -  Mán CHE - Bře CHE - Bře FYZ - Kno FYZ - Kno
C3B (č. 032) BIO -  Hon NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Icho DEJ - Suk

 

ČT  18. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) ANJ - Icho TV - Dux 010 MAT - Nov NEJ - Koz  
O2 (č. 037) ANJ - Cus BIO - Par NEJ - Beu TV - Dux 010  
O3 (č. 114) CHE - Bře DEJ - Suk MAT - Voř ICT - Hla 112  
O4 (č. 109) ANJ - Bra DEJ - Voz CJL - Hej CJL - Hej  
O5 (č. 033) ANJ - Kin NEJ - Koz CJL - Kar EVH - Kar CHE - Bře
O6 (č. 110) TV - Dux 010 ICT-  Del 112 CHE - Bře BIO - Mán ANJ - Icho
O7 (č. 115) NEJ - Koz   ANJ - Kin BIO - Par ANJ - Kin
C1A (č. 111) ICT - Hla 112 MAT - Kno FYZ - Del ANJ - Kin NEJ - Beu
C1B (č. 103) BIO - Par FYZ - Voř TV - Dux 010 MAT - Kno ICT - Hla 112
C2A (č. 113) ZSV - Réd CHE - Bře NEJ - Koš MAT - Voř EVH - Kar
C2B (č. 026) NEJ - Beu ZSV - Réd ICT - Hla 112 NEJ - Beu TV - Dux 010
C3A (č. 116) ANJ - Krs MAT - Nov FYZ - Kno CHE - Bře FYZ - Kno
C3B (č. 032) DEJ - Suk BIO - Hon NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Cus

 

PÁ 19. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) CJL - Suk MAT - Nov TV - Dux 010 NEJ - Koz  
O2 (č. 037) ICT - Hla 112 BIO - Par MAT - Hol TV - Dux 010  
O3 (č. 114) CHE - Bře ICT - Hla 112 BIO - Hon MAT - Voř  
O4 (č. 109) NEJ - Koz BIO - Hon CJL - Hej ANJ - Cus  
O5 (č. 033) FYZ - Del DEJ - Voz ICT - Hla 112 MAT - Nov CHE - Bře
O6 (č. 110) ZSV - Réd BIO - Mán NEJ - Koz ICT - Hla 112 TV - Dux 010
O7 (č. 115) MAT - Hol FYZ - Hol ZMP - Min CHE - Hon MAT - Hol
C1A (č. 111) TV - Dux 010 FYZ - Del MAT-Kno 113 CHE - Bře 113 FYZ - Del
C1B (č. 103) BIO - Par FYZ - Voř ANJ - Cus MAT - Kno ICT - Hla 112
C2A (č. 113) NEJ - Koš CHE - Bře ICT - Del 111 ICT Del 111 FYZ Voř
C2B (č. 026) NEJ - Beu ZMP - Min ANJ - Icho FYZ - Hol CHE - Hon
C3A (č. 116) BIO - Mán TV - Dux 010 CHE - Bře ANJ - Krs ZMP - Min
C3B (č. 032) ZMP - Min NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Icho ANJ - Cus


Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
LIS
Olympiáda z ČJL pro nižší stupeň
22.
LIS
Planetárium Plzeň (O1)
22.
LIS
Olympiáda z dějepisu
22.
LIS
Florbal - starší dívky
23.
LIS
pIšQworky
28.
LIS
Den otevřených dveří GZWR
30.
LIS
Drážďany (jednodenní předvánoční zájezd)
30.
LIS
Deadline pro 4. konzultaci ročníkové práce (O7, C3AB)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k maturitě
4.
PRO
KMD: Cizinec (Divadlo Na Fidlovačce)
5.
PRO
Mikuláš na GZW
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)