PhDr. Jiřina Košuličová, 16. 05. 2017

Zvláštní rozvrh v období ústních maturit

 

V období ústních maturitních zkoušek od 16. května 2017 do 19. května 2017 bude probíhat výuka podle zvláštního rozvrhu. Třídy budou až na uvedené výjimky v učebnách vyznačených v prvním sloupci.

ÚT 16. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) MAT -  Nov CJL  - Suk NEJ - Koz CJL - Suk  
O2 (č. 037) TV - Dux 010 ICT - Hla 112 ICT - Hla 112 ANJ - Krs  
O3 (č. 114) CHE - Bře MAT - Voř MAT - Voř ICT - Hla 112  
O4 (č. 109) NEJ - Beu NEJ - Koz CJL - Hej CJL - Hej  
O5 (č. 033) ANJ - Kin TV- Dux  010 BIO - Mán CJL - Kar DEJ - Voz
O6 (č. 110) ZSV - Réd ZSV - Réd EVH - Kar NEJ - Koz ICT - Hla  112
O7 (č. 115) ANJ - Cus NEJ - Beu DEJ - Voz ANJ - Kin NEJ - Koz
C1A (č.111) ICT - Hla 112 DEJ - Voz 026 NEJ - Beu DEJ - Voz MAT - Kno
C1B (č. 103) BIO - Par MAT - Kno CHE - Hon MAT - Kno EVH - Kar
C2A (č. 113) ANJ - Krs
 ICT- Del 111 CHE - Bře FYZ - Voř FYZ - Voř
C2B (č. 026)   Školení Školení Školení  
C3A (č. 116) DEJ - Suk NEJ - Koš DEJ - Suk TV - Dux 010 TV - Dux 010
C3B (č. 032) NEJ - Koz MAT - Nov TV - Dux 010 BIO - Hon DEJ - Suk

 

ST 17. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) BIO - Mán BIO - Mán TV - Dux 010 MAT - Nov  
O2 (č. 037) ANJ - Bra CJL - Suk ICT - Hla 112 EVH - Kar  
O3 (č. 114) ANJ - Kin MAT - Voř DEJ - Suk CHE - Bře  
O4 (č. 109) DEJ - Suk TV - Dux 010 NEJ - Koz CJL - Hej  
O5 (č. 033) CJL Kar MAT - Nov FYZ - Del DEJ - Suk ANJ - Bra
O6 (č. 110) ZSV - Réd DEJ - Voz ZSV - Réd ICT - Del 112 ZSV - Réd
O7 (č. 115) TV - Dux 010 ANJ - Icho ZSV - Bra NEJ - Koz TV - Dux 010
C1A (č. 111) ANJ - Icho FYZ - Del MAT - Kno NEJ - Beu CHE - Bře
C1B (č. 103) FYZ - Voř MAT - Kno ANJ - Kin TV - Dux 010 NEJ - Koz
C2A (č. 113)
  Školení Školení Školení  
C2B (č. 026) ICT Hla 112 ZSV - Réd ANJ - Icho ZSV - Réd ANJ - Icho
C3A (č. 116) BIO -  Mán CHE - Bře CHE - Bře FYZ - Kno FYZ - Kno
C3B (č. 032) BIO -  Hon NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Icho DEJ - Suk

 

ČT  18. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) ANJ - Icho TV - Dux 010 MAT - Nov NEJ - Koz  
O2 (č. 037) ANJ - Cus BIO - Par NEJ - Beu TV - Dux 010  
O3 (č. 114) CHE - Bře DEJ - Suk MAT - Voř ICT - Hla 112  
O4 (č. 109) ANJ - Bra DEJ - Voz CJL - Hej CJL - Hej  
O5 (č. 033) ANJ - Kin NEJ - Koz CJL - Kar EVH - Kar CHE - Bře
O6 (č. 110) TV - Dux 010 ICT-  Del 112 CHE - Bře BIO - Mán ANJ - Icho
O7 (č. 115) NEJ - Koz   ANJ - Kin BIO - Par ANJ - Kin
C1A (č. 111) ICT - Hla 112 MAT - Kno FYZ - Del ANJ - Kin NEJ - Beu
C1B (č. 103) BIO - Par FYZ - Voř TV - Dux 010 MAT - Kno ICT - Hla 112
C2A (č. 113) ZSV - Réd CHE - Bře NEJ - Koš MAT - Voř EVH - Kar
C2B (č. 026) NEJ - Beu ZSV - Réd ICT - Hla 112 NEJ - Beu TV - Dux 010
C3A (č. 116) ANJ - Krs MAT - Nov FYZ - Kno CHE - Bře FYZ - Kno
C3B (č. 032) DEJ - Suk BIO - Hon NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Cus

 

PÁ 19. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
O1 (č. 118) CJL - Suk MAT - Nov TV - Dux 010 NEJ - Koz  
O2 (č. 037) ICT - Hla 112 BIO - Par MAT - Hol TV - Dux 010  
O3 (č. 114) CHE - Bře ICT - Hla 112 BIO - Hon MAT - Voř  
O4 (č. 109) NEJ - Koz BIO - Hon CJL - Hej ANJ - Cus  
O5 (č. 033) FYZ - Del DEJ - Voz ICT - Hla 112 MAT - Nov CHE - Bře
O6 (č. 110) ZSV - Réd BIO - Mán NEJ - Koz ICT - Hla 112 TV - Dux 010
O7 (č. 115) MAT - Hol FYZ - Hol ZMP - Min CHE - Hon MAT - Hol
C1A (č. 111) TV - Dux 010 FYZ - Del MAT-Kno 113 CHE - Bře 113 FYZ - Del
C1B (č. 103) BIO - Par FYZ - Voř ANJ - Cus MAT - Kno ICT - Hla 112
C2A (č. 113) NEJ - Koš CHE - Bře ICT - Del 111 ICT Del 111 FYZ Voř
C2B (č. 026) NEJ - Beu ZMP - Min ANJ - Icho FYZ - Hol CHE - Hon
C3A (č. 116) BIO - Mán TV - Dux 010 CHE - Bře ANJ - Krs ZMP - Min
C3B (č. 032) ZMP - Min NEJ - Koz MAT - Nov ANJ - Icho ANJ - Cus


Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Exkurze ČVUT - jaderný reaktor (O8)
21.
LIS
Přehlídka škol v KC (8:30-16:30)
21.
LIS
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (C2A)
28.
LIS
Krajské kolo pIšQworek
29.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
Fyziklání online (od 17:00)
29.
LIS
Olympiáda z CJL - školní kolo (10:45 - 13:15)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
1.
PRO
Deadline pro první konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
1.
PRO
Deadline pro přihlášky k maturitní zkoušce (C4AB, O8)
8.
PRO
Deadline pro čtvrté konzultace ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)