Mgr. Olga Beulakkerová, 12. 05. 2017

Videokonference v němčině o němčině a mnohém dalším...

... partnerských tříd z Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin, Francie  a C2B z Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník

 

Zvláštní atmosféra zavládla v učebně 030 v pátek 12. května 2017. Němčináři z třídy C2B a ještě několik zájemců z třídy C2A plni očekávání proměnili učebnu německého jazyka na konferenční sál. 

V půl desáté dopoledne jsme se spojili přes scype s partnerskou třídou z gymnázia v Saint Quentin ve Francii a uspořádali jsme hodinovou videokonferenci na téma Warum Deutsch lernen?

V živé debatě o němčině a motivaci k učení se německému jazyku jsme zcela bez bariér a ostychu ve velmi příjemné atmosféře strávili hodinu vzájemné komunikace a tím jsme si vlastně potvrdili i jeden z důvodů, proč se učit německy. Němčina byla naším společným pracovním jazykem a bez ní bychom si jen velmi obtížně se zahraničními partnery porozuměli.

A jaké jsou tedy důvody pro němčinu?  Citujme alespoň některé:

  • učit se německy znamená získat dovednosti, s kterými můžeme zlepšit profesní  kvalitu  i kvalitu soukromého života
  • němčina nám dala šanci komunikovat s partnerskou třídou z  Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin ve Francii, umožnila nám navázat kontakty s vrstevníky a vést s nimi dialog o tématech každodenního života.
  • znalost němčiny dává větší šanci na uplatnění v praxi, zejména uplatnění v německých firmách na českém trhu, ale i u německých firem v zemích Evropské unie
  • němčina má význam pro rozvoj turistiky. Zeměpisná poloha České republiky je také jedním z důvodů proč se učit německy. Máme dvě sousední země Spolkovou republiku a Rakousko, které nás obklopují a kde je němčina pro 100 milionů lidí mateřským jazykem. 
  • němčina je jazykem vědy, kultury, literatury a umění. Je radost a potěšení číst třeba Franze Kafku, Heinricha Heineho,  Goetha , Schillera nebo pohádky bratří Grimmů v originále,  poslouchat  Rammsteiny a rozumět textům. 
  • znalost němčiny umožňuje přístup k informacím, její význam v oblasti mediální je nezpochybnitelný
  • němčina umožňuje pohled a vhled do života našich sousedů. Je nástroj vzájemného porozumění
  • znalost němčiny otvírá dveře do světa, ke stipendijním pobytům a studiu na vysokých školách v Německu a Rakousku
  • pro nás Čechy má ještě význam z pohledu historického zejména pro studium archivnictví a historie. Listinné dokumenty z dob, kdy České země byly součástí Rakouska-Uherska,  jsou sepsané v jazyce německém. Historici a archiváři se bez němčiny v praxi neobejdou

Čas videokonference se naplnil. Na závěr a na rozloučenou jsme zazpívali našim partnerům z Francie písničku Sag mir, wo die Blumen sind od Marlen Dietrich, známé a stále populární německé šansoniérky, samozřejmě německy a za hudebního doprovodu kytaristy Michala Hlouse. Píseň v našem podání sklidila velký aplaus a byla pro naše francouzské partnery obrovským překvapením. To opravdu nečekali.

Poté ještě následovala čtvrthodinová debata s učiteli z Francie. Velmi milá byla přítomnost třídní profesorky, paní Mgr. Martiny Voříškové, která své žáky vždy doprovází a podpoří. Velký dík patří panu Říhovi, bez něj bychom technicky videokonferenci jen velmi obtížně zvládali.

Z průběhu videokonference jsme pořídili jak zvukový, tak i obrazový záznam, který zveřejníme na webu školy.

Na závěr konference poskytli žáci z C2B rozhovor redaktorce Raportu paní Pelcové, a tak se můžeme těšit ještě na zprávu v regionálním tisku.

Moje zvláštní poděkování patří samozřejmě všem žákům, kteří se konference aktivně účastnili, a také mému kolegovi, učiteli německého jazyka z Lycée Pierre de la Ramée, Monsieur Bruno Verchinovi.

 Olga Beulakkerová


Účastníci videokonference z GZW Rakovník


FOTOGALERIE

Videokonference
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
17.
LED
Prezenční část krajského kola AO kat. AB
17.
LED
Okresní kolo olympiády DEJ
18.
LED
Videokonference Francie, Švédsko, SRN, GZWR (9:00 - 10:00; třída NEJ/Beu O6)
20.-25.
LED
Lyžařský kurz C2A, C2B
23.
LED
Krajské kolo FO kat. A
23.
LED
Okresní kolo olympiády ANJ O1-O4
24.
LED
KMD: Otec (Divadlo Rokoko)
28.
LED
Okresní kolo olympiády CJL SŠ
29.
LED
Okresní kolo olympiády CJL ZŠ
29.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie I B (8:00 - 10:00)
29.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie II B (10:00 - 12:00)
29.
LED
Školní kolo Matematické olympiády kat. B, C
30.
LED
Okresní kolo olympiády MAT Z9
30.
LED
školní kolo olympiády v ANJ kategorie SŠ
30.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie III B (8:00 - 10:00)
1.
ÚNO
Maturitní ples C4A
1.
ÚNO
Pololetní prázdniny
5.
ÚNO
Okresní kolo olympiády v NEJ kategorie III B (8:00 - 12:00)
6.
ÚNO
Okresní kolo olympiády v NEJ kategorie II B (8:00 - 12:00)
8.
ÚNO
Maturitní ples O8
10.-15.
ÚNO
Lyžařský kurz O6, O3
11.
ÚNO
Okresní kolo olympiády ANJ SŠ
15.
ÚNO
Maturitní ples C4B