Mgr. Olga Beulakkerová, 12. 05. 2017

Videokonference v němčině o němčině a mnohém dalším...

... partnerských tříd z Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin, Francie  a C2B z Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník

 

Zvláštní atmosféra zavládla v učebně 030 v pátek 12. května 2017. Němčináři z třídy C2B a ještě několik zájemců z třídy C2A plni očekávání proměnili učebnu německého jazyka na konferenční sál. 

V půl desáté dopoledne jsme se spojili přes scype s partnerskou třídou z gymnázia v Saint Quentin ve Francii a uspořádali jsme hodinovou videokonferenci na téma Warum Deutsch lernen?

V živé debatě o němčině a motivaci k učení se německému jazyku jsme zcela bez bariér a ostychu ve velmi příjemné atmosféře strávili hodinu vzájemné komunikace a tím jsme si vlastně potvrdili i jeden z důvodů, proč se učit německy. Němčina byla naším společným pracovním jazykem a bez ní bychom si jen velmi obtížně se zahraničními partnery porozuměli.

A jaké jsou tedy důvody pro němčinu?  Citujme alespoň některé:

  • učit se německy znamená získat dovednosti, s kterými můžeme zlepšit profesní  kvalitu  i kvalitu soukromého života
  • němčina nám dala šanci komunikovat s partnerskou třídou z  Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin ve Francii, umožnila nám navázat kontakty s vrstevníky a vést s nimi dialog o tématech každodenního života.
  • znalost němčiny dává větší šanci na uplatnění v praxi, zejména uplatnění v německých firmách na českém trhu, ale i u německých firem v zemích Evropské unie
  • němčina má význam pro rozvoj turistiky. Zeměpisná poloha České republiky je také jedním z důvodů proč se učit německy. Máme dvě sousední země Spolkovou republiku a Rakousko, které nás obklopují a kde je němčina pro 100 milionů lidí mateřským jazykem. 
  • němčina je jazykem vědy, kultury, literatury a umění. Je radost a potěšení číst třeba Franze Kafku, Heinricha Heineho,  Goetha , Schillera nebo pohádky bratří Grimmů v originále,  poslouchat  Rammsteiny a rozumět textům. 
  • znalost němčiny umožňuje přístup k informacím, její význam v oblasti mediální je nezpochybnitelný
  • němčina umožňuje pohled a vhled do života našich sousedů. Je nástroj vzájemného porozumění
  • znalost němčiny otvírá dveře do světa, ke stipendijním pobytům a studiu na vysokých školách v Německu a Rakousku
  • pro nás Čechy má ještě význam z pohledu historického zejména pro studium archivnictví a historie. Listinné dokumenty z dob, kdy České země byly součástí Rakouska-Uherska,  jsou sepsané v jazyce německém. Historici a archiváři se bez němčiny v praxi neobejdou

Čas videokonference se naplnil. Na závěr a na rozloučenou jsme zazpívali našim partnerům z Francie písničku Sag mir, wo die Blumen sind od Marlen Dietrich, známé a stále populární německé šansoniérky, samozřejmě německy a za hudebního doprovodu kytaristy Michala Hlouse. Píseň v našem podání sklidila velký aplaus a byla pro naše francouzské partnery obrovským překvapením. To opravdu nečekali.

Poté ještě následovala čtvrthodinová debata s učiteli z Francie. Velmi milá byla přítomnost třídní profesorky, paní Mgr. Martiny Voříškové, která své žáky vždy doprovází a podpoří. Velký dík patří panu Říhovi, bez něj bychom technicky videokonferenci jen velmi obtížně zvládali.

Z průběhu videokonference jsme pořídili jak zvukový, tak i obrazový záznam, který zveřejníme na webu školy.

Na závěr konference poskytli žáci z C2B rozhovor redaktorce Raportu paní Pelcové, a tak se můžeme těšit ještě na zprávu v regionálním tisku.

Moje zvláštní poděkování patří samozřejmě všem žákům, kteří se konference aktivně účastnili, a také mému kolegovi, učiteli německého jazyka z Lycée Pierre de la Ramée, Monsieur Bruno Verchinovi.

 Olga Beulakkerová


Účastníci videokonference z GZW Rakovník


FOTOGALERIE

Videokonference
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
28.
KVĚ
Neviditelná výstava (C3A))
29.
KVĚ
Zdravotní školení (O6)
29.
KVĚ
Chemická konference s Přírodovědeckou fakultou
29.
KVĚ
Okresní kolo Pythagoriády
30.
KVĚ
Náhradní termín obhajob ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
30.
KVĚ
Předávání maturitních vysvědčení
31.
KVĚ
Deadline pro druhé konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
31.
KVĚ
Národní park České Švýcarsko (C3AB)
5.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (CŠ
5.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3B)
6.-8.
ČVN
Krušné hory (C3A)
7.
ČVN
Karlštejnsko (C2B, O5)
13.
ČVN
Schůzky rodičů budoucích prvních ročníků
25.
ČVN
Závěrečná klasifikační porada (14:00)
27.
ČVN
Kostelec (C2A, C3A)