Administrátor, 29. 05. 2017

Raport: Partnerství GZWR a ČVUT je výhodné pro obě strany

Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT, oznamuje cedule u dveří rakovnického gymnázia. Jde o další významný úspěch GZW.

„Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu fakultní škola, jako je například kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak i z hlediska používaných metod a forem výuky, či úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a v přijetí našich absolventů ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru,“ objasňuje ředitelka školy Zdeňka Voráčková.

Partnerství je výhodné pro obě strany. Studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec, a vysoká škola se takto snaží podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory. Mimo jiné nabízí i možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách studentů hledat a trochu i formovat vhodné adepty pro budoucí studium. Pro středoškolské učitele pak fakulta pořádá bezplatná vzdělávací školení a semináře.

„Propůjčení titulu fakultní škola vnímám jako skutečně prestižní záležitost, která může posílit pozici našeho gymnázia v regionu a dále posunout do vyšších pater českého středního školství. Po partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působíme jako jediná mimopražská střední škola, nám byl nyní jako deváté střední škole v České republice a prvnímu gymnáziu vůbec propůjčen titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, a to jako jediné škole ve Středočeském kraji,“ uzavírá ředitelka školy.

Lenka Pelcová


Raport, roč. 27, č. 21 (23. 5. 2017) http://raport.cz/noviny/2017-21_gzw-fakultni-skolou-cvut/2017-21/
Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Exkurze ČVUT - jaderný reaktor (O8)
21.
LIS
Přehlídka škol v KC (8:30-16:30)
21.
LIS
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (C2A)
28.
LIS
Krajské kolo pIšQworek
29.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
Fyziklání online (od 17:00)
29.
LIS
Olympiáda z CJL - školní kolo (10:45 - 13:15)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
1.
PRO
Deadline pro první konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
1.
PRO
Deadline pro přihlášky k maturitní zkoušce (C4AB, O8)
8.
PRO
Deadline pro čtvrté konzultace ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)