Mgr. Olga Beulakkerová, 29. 06. 2017

Projekt Rüdesheim

Zusammentreffen der Partnerschulen Lycée Pierre de la Ramée und Gymnasium Zikmunda Wintra am Rhein.


Plánované společné setkání partnerských škol Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Francie  a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku se uskuteční v Rüdesheimu na Rýnu ve Spolkové republice Německo v březnu 2018. Je pokračováním spolupráce obou škol na projektu Helden (Hrdinové).

 
Zdroj: Lencer, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8638995


Rüdesheim  -  Rýn  -  mýtus Lorelei

Samotné město Rüdesheim leží ve spolkové zemi Hesensko na středním toku Rýna v malebné romantické krajině opředené bájemi, ságami a pověstmi s nejhustějším uskupením středověkých rytířských hradů, symbolu moci někdejších knížectví, kterými je celá tato oblast mezi Rüdesheimem a Koblenzí poseta a nelze se divit, že přitahovala romantiky, umělce, básníky, malíře a hudebníky snad všech dob.

Celá oblast kolem Rüdesheimu byla již počátkem 11. století kultivována mýcením a klučením původně lesních ploch a předurčena k pěstování vinné révy, což se stalo základem blahobytu budoucích let. Je to oblast vyznačující se dnes rozvinutým vinařstvím a moderní technicky vyspělou lodní dopravou vycházející z tradice původního vorařství.

V Rüdesheimu v Jugendherberge (mládežnické ubytovně) nalezneme na dobu pěti dnů společné ubytování a stravování

 
Jugendherberge in Rüdesheim am Rhein

               … s fantastickým výhledem na údolí Rýna a malebné městečko Rüdesheim.

Mýtus Lore Ley

Kdo by neznal Heineho báseň Lorelei,

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin
Ein Märchen aus alten Zeiten
Kommt mir nicht aus dem Sinn.“

 „Je ne sais pas pourquoi
Mon coeur est si triste,
Un conte des temps anciens
Toujours me revient à l'esprit."

„Já nevím, proč jen jsem tak smuten
co z toho asi vzejde
jedna pohádka ze starých časů
ta mi z mysli nejde“
(český text v překladu Kamila Březiny)

tu  báseň, která celou oblast středního toku Rýna proslavila.

Mytická Lorelei. Sličná, lstivá, divukrásná Lorelei, která svou magickou silou a krásou, svým neodolatelným hlasem a zpěvem lákala do záhuby lodě a lodníky na Rýnu v nebezpečných peřejích u skalního útesu Lore Ley u Sankt Goarshausenu

Byla femme fatale nebo pouhou vílou, vodní nymfou snad čarodějkou s magickou mocí.

 

 
Obraz Lorelei (1850) od Philippa Foltze, německého malíře, rodáka z nedalekého Bingenu,
zdroj Wikimedia Commons


Kdo byla Lorelei?

Na tuto otázku budeme během celého pobytu společně s francouzskými partnery hledat odpověď - ve čtyřčlenných skupinách vždy po dvou zástupcích z každé země (Francie – Česko) a výsledky naší „badatelské činnosti“ přímo na místě odprezentujeme. Naši spolužáci ať již v Rakovníku nebo v St. Quentin budou moci sledovat naši práci v blogu na školním webu.

Společným komunikačním jazykem bude samozřejmě němčina.

O dalším až v září s příchodem nového školního roku.

 

Hezké léto – hezké prázdniny !

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí