Administrátor, 26. 07. 2017

Jirka Zelenka: Teď už dobře vím, že Schrödinger nebyl jen chovatel koček

Když se mi naskytla příležitost se dostat do pořadníku zájemců na LOS Běstvina 2017 (Letní odborné soustředění Běstvina), tak jsem ani neváhal. Říkám si: „Nic za to nedám, zkusím to.“ Ani jsem v to nějak nedoufal, protože tam vybírají podle počtu získaných bodů v krajské kole ChO (chemické olympiády). Když tu náhle mi poslali zprávu, že mě na soustředění přijímají.

Soustředění se každý rok odehrává v jednom rekreačním areálu poblíž obce Běstvina nedaleko Pardubic. Zde jste buď jako chemik nebo biolog ubytován následujících 14 dní v chatkách. Kromě chatek se zde nachází sportoviště, několik učeben jak vnitřních, tak venkovních na čerstvém vzduchu a chemická a biologická laboratoř.

Většina dnů začíná nějakou šílenou rozcvičkou, jako je třeba hra na integrály a derivace. Pak hned po snídani následuje zpravidla první přednáška 2x75 minut a odpoledne druhá. Při přednáškách máte možnost poslechnout výklad mnoha známých profesorů z VŠCHT. Když nejsou zrovna přednášky, tak jsou různé přípravné kurzy na vyšší kategorie ChO pod vedením bývalých účastníků mezinárodního kola ChO. Kurzy jsou rozdělené hned do několika oborů, např.: fyzikální ch., organická ch., biochemie atd. Většina kurzů je dělena s laborkami. Takže část lidí jde do laborky a zbytek na kurz.

Během pobytu jsme zažili spoustu neodborných aktivit, mezi něž patří 2 noční hry (1 chemická a 1 biologická), loučení s ichaři (účastníky mezinárodního kola ChO), které začalo vhozením do místního rybníka a následnou oslavou až do brzkých ranních hodin, křest nové brožury (studijního textu) biologické olympiády s názvem „Když musíš, tak musíš“ a volitelné výlety, kdy má každý možnost si vybrat 1 z 6 výletů.

Celé soustředění jsem si náramně užil. Načerpal jsem zde mnoho cenných poznatků a zkušeností. Mě zde nejvíce zaujaly přednášky z částicové fyziky a kvantové mechaniky. Teď už dobře vím, že Schrödinger nebyl jen chovatel koček a že řešením jeho rovnice  ĤΨ = EΨ je E = M Ψ*ĤΨ dx. Všem bych toto soustředění doporučil, už jen kvůli tomu se vyplatí soutěžit v ChO a BiO.

Všechno to vypadá složitě, ale po té, co sem přijedete, zjistíte, že to stačí akorát pochopit. :D

Jiří Zelenka, po prázdninách C2A


Jirka Zelenka (první vlevo nahoře) se svým oddílem, který vedl prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček, Ph.D. (nahoře uprostřed)Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
18.
PRO
Exkurze do Muzea hygieny (O3)
18.
PRO
Planeta Země (10:45 - 12:25)
19.
PRO
Exkurze Praha (O4)
19.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
21.
PRO
Sami sobě
24.
PRO
Štědrý den
25.
PRO
První svátek vánoční
26.
PRO
Druhý svátek vánoční
1.
LED
Nový rok
3.
LED
První školní den v novém roce