Mgr. Olga Beulakkerová, 21. 08. 2017

S e-Twinningem do nového školního roku

Ve školním roce 2017/2018 připravujeme e-Twinningové projekty v německém jazyce.


Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch

Projekt pro třídu O1.

V říjnu k nám do školy zavítá myš a stráví několik dní se třídou O1. O svém pobytu v Rakovníku, o společných zážitcích se třídou v hodinách německého jazyka a o svém dobrodružství bude psát deník. Poté se vydá na další cestu po Evropě.

Do projektu je zapojeno deset zemí Evropy. Cílem projektu je především rozvíjet jazykové kompetence a poznat netradičním způsobem, jak se učí děti v různých zemích Evropy, jaké mají zvyklosti, co je pro kterou zemi typické a také poznat nové kamarády.


Wer bin ich und wer bist du

Projekt pro kvartu s partnerskou školou z Dánska.

Žáci se budou zabývat tématem „Čas a hranice“. Půjde o reflexi smysluplného využití času. Budou mít možnost porovnat, jak žijí a tráví čas žáci a mládež v partnerské zemi. Cílem projektu je rozvíjet ve vzájemné interakci jazykové kompetence.


Projekt Rüdesheim je vyústěním společného projektu Helden, na kterém v loňském školním roce spolupracovali žáci z C2B našeho gymnázia s partnerskou třídou z Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Francie.

 
Záznam ze společné videokonference (květen 2017)

V březnu 2018 nás čeká pětidenní setkání žáků z obou partnerských škol v Rüdesheimu ve Spolkové republice Německo. Tématem setkání bude mýtus Lorelei.
Naším společným cílem je praktické komunikativní vyžití německého jazyka.


 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
18.-22.
ČVN
Environmentální kurz O4
18.-23.
ČVN
Zlatý list - celostátní kolo
25.
ČVN
Závěrečná klasifikační porada (14:00)
25.
ČVN
Zkrácené vyučování (do 13:15)
26.
ČVN
Výměna učebnic (nižší gymnázium)
27.
ČVN
Kostelec (C2A, C3A)
27.
ČVN
Sportovní den
29.
ČVN
Předávání vysvědčení