Mgr. Olga Beulakkerová, 21. 08. 2017

S e-Twinningem do nového školního roku

Ve školním roce 2017/2018 připravujeme e-Twinningové projekty v německém jazyce.


Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch

Projekt pro třídu O1.

V říjnu k nám do školy zavítá myš a stráví několik dní se třídou O1. O svém pobytu v Rakovníku, o společných zážitcích se třídou v hodinách německého jazyka a o svém dobrodružství bude psát deník. Poté se vydá na další cestu po Evropě.

Do projektu je zapojeno deset zemí Evropy. Cílem projektu je především rozvíjet jazykové kompetence a poznat netradičním způsobem, jak se učí děti v různých zemích Evropy, jaké mají zvyklosti, co je pro kterou zemi typické a také poznat nové kamarády.


Wer bin ich und wer bist du

Projekt pro kvartu s partnerskou školou z Dánska.

Žáci se budou zabývat tématem „Čas a hranice“. Půjde o reflexi smysluplného využití času. Budou mít možnost porovnat, jak žijí a tráví čas žáci a mládež v partnerské zemi. Cílem projektu je rozvíjet ve vzájemné interakci jazykové kompetence.


Projekt Rüdesheim je vyústěním společného projektu Helden, na kterém v loňském školním roce spolupracovali žáci z C2B našeho gymnázia s partnerskou třídou z Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Francie.

 
Záznam ze společné videokonference (květen 2017)

V březnu 2018 nás čeká pětidenní setkání žáků z obou partnerských škol v Rüdesheimu ve Spolkové republice Německo. Tématem setkání bude mýtus Lorelei.
Naším společným cílem je praktické komunikativní vyžití německého jazyka.


 Copyright 1833-2017 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.
LIS
Exkurze ČVUT - jaderný reaktor (O8)
21.
LIS
Přehlídka škol v KC (8:30-16:30)
21.
LIS
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (C2A)
28.
LIS
Krajské kolo pIšQworek
29.
LIS
Den otevřených dveří GZWR (15:00 - 17:00)
29.
LIS
Fyziklání online (od 17:00)
29.
LIS
Olympiáda z CJL - školní kolo (10:45 - 13:15)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
1.
PRO
Deadline pro první konzultace ročníkových prací (C2A, C2B, O6)
1.
PRO
Deadline pro přihlášky k maturitní zkoušce (C4AB, O8)
8.
PRO
Deadline pro čtvrté konzultace ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
12.
PRO
Planeta Země - Brazílie, vášnivé srdce Jižní Ameriky 10:45 - 12:25
12.
PRO
Finanční gramotnost 10:45-11:30 (C4B)
12.
PRO
Finanční gramotnost 11:40-11:25 (C4A)
13.
PRO
Zasedání školního parlamentu (o velkou přestávku v ředitelně)
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
14.
PRO
Beseda s reportéry ČT
15.
PRO
Finanční gramotnost 08:45-09:30 (O8)