PhDr. Zdeňka Voráčková, 13. 01. 2018

Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2018/2019


Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dva studijní obory:

1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 60 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí  a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ)a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2018) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (16. 4. 2018) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 

2) Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81) pro studenty pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 30 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100%  a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (13. 4. 2018) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (17. 4. 2018) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 
Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (ZDE).

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).

 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 12. 4. 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 16. 4. 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 13. 4. 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 17. 4. 2018


1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  10. 5. 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  11. 5. 2018


Ilustrační didaktické testy z českého jazyka a literatury budou začátkem února 2018 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz. Starší didaktické testy naleznete zde.


Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač.


Upozornění:

Řádně vyplněný formulář přihlášky ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2018.
Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

V Rakovníku 30. 10. 2017    

      PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy

 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-27.
LED
Lyžařský kurz (C2A, O6)
24.
LED
Pololetní pedagogická rada
24.
LED
Okresní kolo Matematické olympiády Z9 (kvarta)
24.
LED
Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. A (poslední ročníky)
25.
LED
Gaudeamus Praha
30.
LED
Jste on-line 07:50 - 08:35 (O1, O2)
30.
LED
Pohled do zrcadla 08:45 - 09:30 (O3, O4)
30.
LED
Čas proměn 09:50 - 10:35 (dívky O1)
2.
ÚNO
Pololetní prázdniny
2.
ÚNO
Maturitní ples O8
7.
ÚNO
Obhajoby ročníkových prací (C3A, C3B, O7)
10.-17.
ÚNO
Lyžařský kurz (C2B, O3)
19.-21.
ÚNO
Jarní prázdniny