Administrátor, 20. 11. 2017

Silniční doprava a životní prostředí: Zachrání nás elektromobily?

V pondělí 13. 11. 2017 se na naší škole konala v pořadí již VII. vědecká chemická konference na téma Silniční doprava a životní prostředí s přednášejícím Ing. Markem Stafem, Ph.D., odborným asistentem Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

Na úvod bylo proneseno pár slov v podání paní ředitelky PhDr. Zdeňky Voráčkové, starosty JUDr. Pavla Jenšovského a učitele chemie na našem gymnáziu Ing. Kamila Březiny. Poslední slovo na úvod dostal přednášející. Zmínil, že rád opět přijmul pozvání na naše gymnázium. V pořadí druhá přednáška Ing. Marka Stafa na GZWR mohla začít…

Přednášející nás nejprve seznámil se svojí prezentací a poté se zaměřil na historii vzniku motorů. Zmínil používané zdroje energie, z nich nejznámější byl pro nás samozřejmě benzin a motorová nafta. Dále jsme pokračovali rozdělením motorů na zážehové a vznětové. Výklad byl doplněn názornými obrázky, z nichž jsme snadno pochopili princip činnosti motorů. Pak se již výklad stočil k emisím. Jak přispět k jejich zmenšování a tím k ochraně našeho ovzduší?

 

Zjistili jsme, že problém je poněkud složitější, než jsme si mysleli. Systém na snižování emisí je náročný zejména u vznětových motorů. Jelikož máme problémy s nedostatkem ropy, padla otázka, zda je dobrým řešením využívání biopaliv v kontrastu s problémem hladomoru ve světě. Dále jsme však tuto otázku nerozebírali a přešli k problematice elektromobilů.

Tato část přednášky byla pro mne asi nejzajímavější, protože elektromobily jsou na trhu poměrně krátce a je těžké odhadnout, co od nich můžeme očekávat. Popsali jsme si je z kladné i záporné stránky. Elektromobily jsou fajn, nejspíš budou i naše budoucnost, avšak jejich masivní využití v současné době je nereálné. Jejich vysoká cena v porovnání s tím, jakého jsou schopny dojezdu, vzbuzuje spíše úsměv na tváři. Nemluvě o tom, jak obtížné je doplnit palivo do svého elektromobilu u nás v České republice.

Na závěr jsme byli stručně seznámeni s náplní činnosti Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Dle mého názoru byla tato chemická konference velmi zdařilou akcí. Dozvěděli jsme se plno nových poznatků a zajímavostí. Díky skvělé interpretaci Ing. Stafa pochopili snad všichni přítomní studenti principy činnosti motorů i důležitost ochrany životního prostředí před únikem velkého množství emisí do ovzduší.

Děkujeme Ing. Marku Stafovi, že přijmul opět pozvání na naši školu, a budeme se těšit na další chemickou konferenci.

Dominik Bém (C3B)


FOTOGALERIE

VII. vědecká chemická konference






Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)
18.
PRO
Exkurze do Muzea hygieny (O3)
18.
PRO
Planeta Země (10:45 - 12:25)
19.
PRO
Exkurze Praha (O4)
19.
PRO
Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT
21.
PRO
Sami sobě
24.
PRO
Štědrý den
25.
PRO
První svátek vánoční
26.
PRO
Druhý svátek vánoční
1.
LED
Nový rok
3.
LED
První školní den v novém roce