Administrátor, 20. 11. 2017

Silniční doprava a životní prostředí: Zachrání nás elektromobily?

V pondělí 13. 11. 2017 se na naší škole konala v pořadí již VII. vědecká chemická konference na téma Silniční doprava a životní prostředí s přednášejícím Ing. Markem Stafem, Ph.D., odborným asistentem Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

Na úvod bylo proneseno pár slov v podání paní ředitelky PhDr. Zdeňky Voráčkové, starosty JUDr. Pavla Jenšovského a učitele chemie na našem gymnáziu Ing. Kamila Březiny. Poslední slovo na úvod dostal přednášející. Zmínil, že rád opět přijmul pozvání na naše gymnázium. V pořadí druhá přednáška Ing. Marka Stafa na GZWR mohla začít…

Přednášející nás nejprve seznámil se svojí prezentací a poté se zaměřil na historii vzniku motorů. Zmínil používané zdroje energie, z nich nejznámější byl pro nás samozřejmě benzin a motorová nafta. Dále jsme pokračovali rozdělením motorů na zážehové a vznětové. Výklad byl doplněn názornými obrázky, z nichž jsme snadno pochopili princip činnosti motorů. Pak se již výklad stočil k emisím. Jak přispět k jejich zmenšování a tím k ochraně našeho ovzduší?

 

Zjistili jsme, že problém je poněkud složitější, než jsme si mysleli. Systém na snižování emisí je náročný zejména u vznětových motorů. Jelikož máme problémy s nedostatkem ropy, padla otázka, zda je dobrým řešením využívání biopaliv v kontrastu s problémem hladomoru ve světě. Dále jsme však tuto otázku nerozebírali a přešli k problematice elektromobilů.

Tato část přednášky byla pro mne asi nejzajímavější, protože elektromobily jsou na trhu poměrně krátce a je těžké odhadnout, co od nich můžeme očekávat. Popsali jsme si je z kladné i záporné stránky. Elektromobily jsou fajn, nejspíš budou i naše budoucnost, avšak jejich masivní využití v současné době je nereálné. Jejich vysoká cena v porovnání s tím, jakého jsou schopny dojezdu, vzbuzuje spíše úsměv na tváři. Nemluvě o tom, jak obtížné je doplnit palivo do svého elektromobilu u nás v České republice.

Na závěr jsme byli stručně seznámeni s náplní činnosti Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Dle mého názoru byla tato chemická konference velmi zdařilou akcí. Dozvěděli jsme se plno nových poznatků a zajímavostí. Díky skvělé interpretaci Ing. Stafa pochopili snad všichni přítomní studenti principy činnosti motorů i důležitost ochrany životního prostředí před únikem velkého množství emisí do ovzduší.

Děkujeme Ing. Marku Stafovi, že přijmul opět pozvání na naši školu, a budeme se těšit na další chemickou konferenci.

Dominik Bém (C3B)


FOTOGALERIE

VII. vědecká chemická konference


Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.
ČVN
Neviditelná výstava (C1AB)
26.
ČVN
Výměna učebnic (O1 - O4)
26.-27.
ČVN
Třídnické hodiny, exkurze
26.
ČVN
Mezitřídní projekt C3B a O2 s přespáním ve škole
28.
ČVN
Předání vysvědčení