Mgr. Jana Suková, 15. 03. 2018

Zajímavá přednáška o výchově kněží v 19. století

V pondělí 5. března jsme v rámci dějepisného semináře třetích ročníků spolu se třídou O4 navštívili prezentaci odborné publikace organizovanou ve spolupráci Státního okresního archívu v Rakovníku a Gymnázia Zikmunda Wintra. PhDr. Tomáš W. Pavlíček Ph.D., absolvent našeho gymnázia, mluvil o své knize “Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)”.

Popisoval nám životy studentů v konviktu v letech 1848 - 1914, tedy v internátu, kde pobývali studenti připravující se na kariéru kněze a život ve víře. Své povídání dokresloval úryvky z deníků studentů. Přednáška byla zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Po přednášce následovala dlouhá diskuze. Některé z nás Tomáš Pavlíček inspiroval k dalšímu studiu historie.

Veronika Vrňáková a Anna Ledahudcová

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)