PhDr. Zdeňka Voráčková, 27. 04. 2018

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186,
od školního roku 2018/2019.

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) - ZDE

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/81) - ZDE

Písemné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku od školního roku 2018/2019 se nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně ve středu 2. května 2018 od 10 do 16 hodin a ve čtvrtek 3. května 2018 od 10 do 15 hodin. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Přijatí uchazeči odevzdají do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 16. května 2018, své zápisové lístky v kanceláři školy, čímž závazně potvrdí zájem o vzdělávání v našem gymnáziu. Zároveň odevzdají vyplněný ústřižek dopisu, který se týká volby druhého cizího jazyka a zvolené výchovy.

V Rakovníku dne 27. 4. 2018

PhDr. Zdeňka Voráčková 
ředitelka školy


Přečtěte si:

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK

Máme excelentní studenty!

Stříbrná medaile na International Biology Olympiad pro Doubravku!

Jsme partnerem VŠCHT Praha

Nejnovější úspěchy našich studentů

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"

 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
LIS
Olympiáda z ČJL pro nižší stupeň
22.
LIS
Planetárium Plzeň (O1)
22.
LIS
Olympiáda z dějepisu
22.
LIS
Florbal - starší dívky
23.
LIS
pIšQworky
28.
LIS
Den otevřených dveří GZWR
30.
LIS
Drážďany (jednodenní předvánoční zájezd)
30.
LIS
Deadline pro 4. konzultaci ročníkové práce (O7, C3AB)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k maturitě
4.
PRO
KMD: Cizinec (Divadlo Na Fidlovačce)
5.
PRO
Mikuláš na GZW
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)