PhDr. Zdeňka Voráčková, 22. 05. 2018

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

 

Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 oboru vzdělání:
 
Kód Obor vzdělávání 
79-41-K/41       Gymnázium (čtyřleté)      
                                    
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se podávají v kanceláři školy, a to do pondělí 4. června 2018 (včetně). Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo jsou shodná s kritérii přijímacího řízení pro 1. kolo a jsou k dispozici na www.gzw.cz (zde).
Společně s přihláškou ke studiu předložte “Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou” konané v 1. a 2. termínu jednotných testů. 
Přijímací zkoušky se nekonají.

Přečtěte si:

Didaktické testy i písemné práce mají všichni naši maturanti šťastně za sebou!

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK

Máme excelentní studenty

Stříbrná medaile na International Biology Olympiad pro Doubravku!

Jsme partnerem VŠCHT Praha

Nejnovější úspěchy našich studentů

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"


   
Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
27.-31.
SRP
Přípravný týden (pro pedagogy), dodatečné a opravné zkoušky
3.-5.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
3.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
5.-7.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB