PhDr. Jiřina Košuličová, 25. 06. 2018

Organizace závěru školního roku

 • V pondělí 25. 6. 2018 končí výuka v 13:15 hodin. Ve 14:00 hodin se koná v aule závěrečná klasifikační porada.
 • V úterý 26. 6. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu 1. - 5. hodina
  • Výměna učebnic v učebně č. 109:
  • 1. vyučovací hodina  -  třída O4
  • 2. vyučovací hodina  -  třída O3
  • 3. vyučovací hodina  -  třída O2
  • 4. vyučovací hodina  -  třída O1
 • Středa 27. 6. 2018:
  • Sportovní den
  • Třídy C2A a C3A exkurze do Kostelce
 • Čtvrtek 28. 6. 2018:
  • Během dne proběhne úklid školy a tříd, případně třídní výlety.
 • V pátek 29. 6. 2018 předají třídní učitelé v kmenových třídách studentům vysvědčení. 
 • Třídní učitelé zapíší poučení o pravidlech bezpečnosti v době prázdnin do třídních knih.

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
29.
KVĚ
Věrnisáž výstavy výtvarného kroužku
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ