PhDr. Jiřina Košuličová, 25. 06. 2018

Organizace závěru školního roku

 • V pondělí 25. 6. 2018 končí výuka v 13:15 hodin. Ve 14:00 hodin se koná v aule závěrečná klasifikační porada.
 • V úterý 26. 6. 2018 probíhá výuka podle rozvrhu 1. - 5. hodina
  • Výměna učebnic v učebně č. 109:
  • 1. vyučovací hodina  -  třída O4
  • 2. vyučovací hodina  -  třída O3
  • 3. vyučovací hodina  -  třída O2
  • 4. vyučovací hodina  -  třída O1
 • Středa 27. 6. 2018:
  • Sportovní den
  • Třídy C2A a C3A exkurze do Kostelce
 • Čtvrtek 28. 6. 2018:
  • Během dne proběhne úklid školy a tříd, případně třídní výlety.
 • V pátek 29. 6. 2018 předají třídní učitelé v kmenových třídách studentům vysvědčení. 
 • Třídní učitelé zapíší poučení o pravidlech bezpečnosti v době prázdnin do třídních knih.

 Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
27.-31.
SRP
Přípravný týden (pro pedagogy), dodatečné a opravné zkoušky
3.-5.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
3.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
5.-7.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB