Administrátor, 22. 09. 2018

Ocenění pro žáky z Gymnázia Zikmunda Wintra

Každoročně uděluje porota národního střediska pro eTwinning cenu Quality Label za projekty, které školy realizují s partnerskými školami v zahraničí. Naše gymnázium již poněkolikáté toto ocenění získalo. V letošním roce byli naši žáci úspěšní zejména v mezinárodní soutěži 65. Europäischer Wettbewerb, která se každý rok pořádá ve Spolkové republice Německo. Měli jsme možnost se do soutěže zapojit a byli jsme velmi úspěšní. S každým projektem představují žáci nejen naše gymnázium, ale také naše město. Tak se dostává Rakovník do širokého povědomí i v zahraničí. Projekty, které realizujeme, jsou součástí výuky a probíhají v německém jazyce. Jejich cílem je rozvíjet u žáků teamového ducha a komunikaci v cizím jazyce mimo rámec školní třídy. Žáci mají možnost rozvinout vlastní kreativitu a komunikovat s partnery přímo v prostředí Twinspace nebo formou videokonferencí.

Představujeme ukázky z oceněných projektů.

Za mezinárodní eTwinningový  projekt  v jazyce německém

Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní sekundy.

 

 

 
Za mezinárodní eTwnningový projekt v jazyce německém

Twinkoffer voller Kulturerbe

realizovaný v rámci Roku evropského kulturního dědictví UNESCO

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní kvinty.

 

 


Za mezinárodní eTwinningový projekt  Vergiss mein nicht !

v jazyce německém, který byl součástí 65. ročníku Europäischer Wettbewerb ve Spolkové republice Německo, 

získali certifikát Quality Label němčináři z letošní třídy C2B.

 

 

 

 

 

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)