Mgr. Renata Rédlová, 13. 10. 2018

Adaptační kurz 2018

Adaptační kurz je spojen se začátkem školního roku na našem gymnáziu už poměrně dlouho. Účelem této akce je vytvořit nový třídní kolektiv mimo školní lavice, seznámit žáky navzájem mezi sebou i s třídním učitelem, upevnit vzájemné vztahy a zamezit šikaně.

Také letos se v  průběhu dvou dnů vystřídaly nejrůznější aktivity -  které pro nás připravili lektoři Martin a Standa – od těch seznamovacích přes procházku do okolí, sport a hlavně činnosti v týmu.  

 

V letošním školním roce se akce postupně zúčastnili v období od 3. září 2018 do 7. září 2018   žáci primy (O1) se svou třídní učitelkou Mgr. Hedvikou Kindlovou a Mgr. Renatou Rédlovou, žáci třídy C1A čtyřletého gymnázia s třídní učitelkou Mgr. Táňou Holubovou společně s žáky třídy C1B čtyřletého gymnázia s třídní Mgr. Alenou Tichou. Pro všechny se na dva dny stalo domovem rekreační středisko ve Zdeslavi.

Stejně jako v minulých letech se pořádání adaptačního kurzu i letos setkalo s pozitivním ohlasem ze strany žáků, třídních učitelek i lektorů.  

Poděkování za možnost uspořádání patří nejen všem výše jmenovaným, ale hlavně Městskému úřadu Rakovník za jeho finanční příspěvek v rámci protidrogové prevence.


Více fotografií z adaptačních kurzů: 01, C1AB

Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
29.
KVĚ
Věrnisáž výstavy výtvarného kroužku
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ