Administrátor, 22. 10. 2018

Geologický blok v plném proudu…

  
Dnešním dnem odstartovaly přednášky druhou část geologického bloku pro první ročníky a kvintu naší školy.

První část zahájili všichni „prváci“ v září exkurzí do Koněpruských jeskyní. Za krásného slunečného počasí se seznámili s touto unikátní přírodní památkou Českého krasu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Studenti zde mohli obdivovat specialitu Koněpruské růžičky, měli možnost shlédnout penězokazeckou dílnu, či jiné zajímavé archeologické nálezy. Po prohlídce jeskyní se všichni seznámili s NS Zlatý kůň. Tato naučná stezka dlouhá 3,5km slouží jako „přírodní učebnice“, která nám poskytuje prostřednictvím devonských vápenců doklady o existenci korálového útesu s dobře zachovalými fosilními pozůstatky v oblasti Českého krasu.

Poslední den geologického bloku čeká studenty zítra. Celý den bude plný praktických dovedností z oboru geologie. Jednotlivé ročníky si v průběhu dne vyzkouší práci geologa v laboratoři, kde budou zjišťovat fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, strukturu, zrnitost, konzistenci a pH půdy. Na všechny tyto úkoly budou mít 90 minut. Poté se přesunou do učebny, kde si zopakují znalosti z geologie např. krystalové soustavy a systém nerostů. Poslední devadesátiminutový blok čeká studenty v počítačové učebně, aby vytvořili prezentace na zadané téma.


Geologický blok 23. 10. 2018

C1A
7:50 – 9:20 učebna 106 laboratorní práce
9:30 – 11:00 učebna 103 teoretická část
11:10 – 12:40 učebna 112 prezentace

O5
7:50 – 9:20 učebna 103 teoretická část
9:30 – 11:00 učebna 112 prezentace
11:10 – 12:40 učebna 106 laboratoř

C1B
7:50 – 9:20 učebna 112 prezentace
9:30 – 11:00 učebna 106 laboratoř
11:10 – 12:40 učebna 103 teoretická část

 

Témata na prezentace 24. 10. 2018 

1. Těžba a zpracování uhlí v ČR a na Rakovnicku
2. Výroba tužek
3. Těžba a využití lupku
4. Výskyt rašelinišť v ČR /popis, kde se nachází/
5. Drahé kovy – těžba, zpracování a využití
6. Drahé kameny- těžba, zpracování a využití
7. Ropa- těžba, zpracování a využití
8. Uran- těžba, zpracování a využití
9. Joachim Barrand- životopis a jeho přínospro světovou a regionální geologii
10. Marie a Pierre Curie - životopis a jejich přínos pro světovou a regionální geologii
11. Sopky a sopečná činnost v ČR
12. Naučná stezka Zlatý kůň – Koněpruské jeskyně
13. Geologické útvary na území ČR
14. Přehled, charakteristika a vůdčí zkameněliny geologických období
15. Poruchy zemské kůry, zemětřesení
16. Ledovce
17.České Středohoří
18.Geoparky ČR
19.Vývoj Země

 

Práce obsahuje:

Titulní stránka: název

autor, třída, rok

 Poslední stránka: seznam zdrojů /celá adresa/ 

 + alespoň 5 dalších oken /včetně obrázků, grafů, závěru/Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
ŘÍJ
Přes bariéry s policií (C4AB)
24.
ŘÍJ
Geologický blok
25.
ŘÍJ
Národní muzeum (O5)
28.
ŘÍJ
Státní svátek
29.-30.
ŘÍJ
Podzimní prázdniny
31.-1.
ŘÍJ
LIS
Ředitelské volno
4.
LIS
RP: Deadline pro podání přihlášky (O6, C2A, C2B)
4.
LIS
KMD JUNIOR: Čapek (Rokoko)
5.
LIS
Španělská kultura křížem krážem (O4)
6.
LIS
pIšQworky
13.
LIS
Čtvrtletní pedagogická rada
13.
LIS
Třídní schůzky (16:00)
14.
LIS
Projektový den k oslavám 30. výročí sametové revoluce
18.
LIS
Čtení a psaní poezie ve škole