Administrátor, 22. 10. 2018

Geologický blok v plném proudu…

  
Dnešním dnem odstartovaly přednášky druhou část geologického bloku pro první ročníky a kvintu naší školy.

První část zahájili všichni „prváci“ v září exkurzí do Koněpruských jeskyní. Za krásného slunečného počasí se seznámili s touto unikátní přírodní památkou Českého krasu. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Studenti zde mohli obdivovat specialitu Koněpruské růžičky, měli možnost shlédnout penězokazeckou dílnu, či jiné zajímavé archeologické nálezy. Po prohlídce jeskyní se všichni seznámili s NS Zlatý kůň. Tato naučná stezka dlouhá 3,5km slouží jako „přírodní učebnice“, která nám poskytuje prostřednictvím devonských vápenců doklady o existenci korálového útesu s dobře zachovalými fosilními pozůstatky v oblasti Českého krasu.

Poslední den geologického bloku čeká studenty zítra. Celý den bude plný praktických dovedností z oboru geologie. Jednotlivé ročníky si v průběhu dne vyzkouší práci geologa v laboratoři, kde budou zjišťovat fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, strukturu, zrnitost, konzistenci a pH půdy. Na všechny tyto úkoly budou mít 90 minut. Poté se přesunou do učebny, kde si zopakují znalosti z geologie např. krystalové soustavy a systém nerostů. Poslední devadesátiminutový blok čeká studenty v počítačové učebně, aby vytvořili prezentace na zadané téma.


Geologický blok 23. 10. 2018

C1A
7:50 – 9:20 učebna 106 laboratorní práce
9:30 – 11:00 učebna 103 teoretická část
11:10 – 12:40 učebna 112 prezentace

O5
7:50 – 9:20 učebna 103 teoretická část
9:30 – 11:00 učebna 112 prezentace
11:10 – 12:40 učebna 106 laboratoř

C1B
7:50 – 9:20 učebna 112 prezentace
9:30 – 11:00 učebna 106 laboratoř
11:10 – 12:40 učebna 103 teoretická část

 

Témata na prezentace 24. 10. 2018 

1. Těžba a zpracování uhlí v ČR a na Rakovnicku
2. Výroba tužek
3. Těžba a využití lupku
4. Výskyt rašelinišť v ČR /popis, kde se nachází/
5. Drahé kovy – těžba, zpracování a využití
6. Drahé kameny- těžba, zpracování a využití
7. Ropa- těžba, zpracování a využití
8. Uran- těžba, zpracování a využití
9. Joachim Barrand- životopis a jeho přínospro světovou a regionální geologii
10. Marie a Pierre Curie - životopis a jejich přínos pro světovou a regionální geologii
11. Sopky a sopečná činnost v ČR
12. Naučná stezka Zlatý kůň – Koněpruské jeskyně
13. Geologické útvary na území ČR
14. Přehled, charakteristika a vůdčí zkameněliny geologických období
15. Poruchy zemské kůry, zemětřesení
16. Ledovce
17.České Středohoří
18.Geoparky ČR
19.Vývoj Země

 

Práce obsahuje:

Titulní stránka: název

autor, třída, rok

 Poslední stránka: seznam zdrojů /celá adresa/ 

 + alespoň 5 dalších oken /včetně obrázků, grafů, závěru/Copyright 1833-2018 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
LIS
Olympiáda z ČJL pro nižší stupeň
22.
LIS
Planetárium Plzeň (O1)
22.
LIS
Olympiáda z dějepisu
22.
LIS
Florbal - starší dívky
23.
LIS
pIšQworky
28.
LIS
Den otevřených dveří GZWR
30.
LIS
Drážďany (jednodenní předvánoční zájezd)
30.
LIS
Deadline pro 4. konzultaci ročníkové práce (O7, C3AB)
30.
LIS
Deadline soutěže Novoročenka školy
3.
PRO
Deadline pro podání přihlášky k maturitě
4.
PRO
KMD: Cizinec (Divadlo Na Fidlovačce)
5.
PRO
Mikuláš na GZW
14.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (O7, C3AB)