PhDr. Zdeňka Voráčková, 24. 02. 2019

Přijímací řízení na Gymnázium Zikmunda Wintra pro školní rok 2019/2020Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Ve školním roce 2019/20209 budou otevřeny dva studijní obory:

 1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

 Bude přijato 60 studentů (2 třídy).

 Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

 Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí  8. ročníku ZŠ a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ)a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2019) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (15. 4. 2019) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

2) Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81) pro studenty pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 30 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

 Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100%  a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)


Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (16. 4. 2019) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (17. 4. 2019) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 
Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (zde).

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).


1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 12. 4. 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 15. 4. 2019

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 16. 4. 2019

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 17. 4. 2019

1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  13. 5. 2019

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  14. 5. 2019

Ilustrační didaktické testy z matematiky a z českého jazyka a literatury 2019 byly zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz. Jsou vám k dispozici také na našich stránkách ZDE

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač.

Upozornění:

Řádně vyplněné formuláře přihlášek ke studiu je nutno doručit řediteli školy do 1. 3. 2019. Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ani výstupní hodnocení ze ZŠ.


V Rakovníku 30. 10. 2018       

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka  školy


Přečtěte si:


Didaktické testy i písemné práce mají všichni naši maturanti šťastně za sebou!

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK

Máme excelentní studenty

Stali jsme se partnerem VŠCHT Praha

Jsme jediná střední škola spolupracující s ÚOCHB AV ČR

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"

Nejnovější úspěchy našich studentů


 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)