Mgr. Hana Minaříková, 26. 11. 2018

Geografie nás baví

Již třetím rokem studenti čtvrtého ročníku zeměpisného semináře navštívili Dny geografie, které probíhaly ve dnech 19. – 23. 11. 2018 na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Jedná se o popularizačně vzdělávací akci, která má studentům představit, čím vším se geografové v současnosti zabývají a jaký má jejich práce praktický význam.

Fakulta geografie si pro studenty připravila velmi bohatý program složený z přednášek, výstav, filmových projekcí, komentovaných prohlídek a terénních cvičení.

Naši studenti si vybrali přednášku 22. 11. 2018 na téma Svět na prahu globální vodní krize od našeho předního hydrologa a geografa prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., který svou přednáškou s velmi zajímavými příklady ze světa i z ČR přiblížil studentům problematiku současného chronického nedostatku vody, kterým trpí 2 miliardy lidí žijící v 80 státech. Upozornil také na možný rostoucí tlak na vodní zdroje, které mohou být v budoucnu zdrojem politického napětí mezi sousedními státy, jako je již dnes vidět na Blízkém Východě či v postsovětské střední Asii. Porovnal spotřebu vody a její recyklaci ve vyspělých státech a její doslova plýtvání v regionech rozvojových zemích. Poukázal také na nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě hlavně v ČR.  

Všechny studenty v posluchárně nadchl a přednášku ukončil slovy: „Radujme se a buďme šťastní, až bude pršet.“


 
 


Více fotografií v galerii.
 

 

 Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
12.
PRO
Florbal SŠ
12.
PRO
KMD Junior: Kvítek Mandragory
13.
PRO
RP: Deadline pro odevzdání práce (O7, C3A, C3B)
13.
PRO
Školní kolo Astronomické olympiády (2. vyuč. hodina ve 111)
18.
PRO
Vánoční besídka v LDN
19.
PRO
Běh pro Afriku
20.
PRO
Sami sobě
6.
LED
První školní den roku 2020