Mgr. Hana Minaříková, 26. 11. 2018

Geografie nás baví

Již třetím rokem studenti čtvrtého ročníku zeměpisného semináře navštívili Dny geografie, které probíhaly ve dnech 19. – 23. 11. 2018 na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Jedná se o popularizačně vzdělávací akci, která má studentům představit, čím vším se geografové v současnosti zabývají a jaký má jejich práce praktický význam.

Fakulta geografie si pro studenty připravila velmi bohatý program složený z přednášek, výstav, filmových projekcí, komentovaných prohlídek a terénních cvičení.

Naši studenti si vybrali přednášku 22. 11. 2018 na téma Svět na prahu globální vodní krize od našeho předního hydrologa a geografa prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., který svou přednáškou s velmi zajímavými příklady ze světa i z ČR přiblížil studentům problematiku současného chronického nedostatku vody, kterým trpí 2 miliardy lidí žijící v 80 státech. Upozornil také na možný rostoucí tlak na vodní zdroje, které mohou být v budoucnu zdrojem politického napětí mezi sousedními státy, jako je již dnes vidět na Blízkém Východě či v postsovětské střední Asii. Porovnal spotřebu vody a její recyklaci ve vyspělých státech a její doslova plýtvání v regionech rozvojových zemích. Poukázal také na nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě hlavně v ČR.  

Všechny studenty v posluchárně nadchl a přednášku ukončil slovy: „Radujme se a buďme šťastní, až bude pršet.“


 
 


Více fotografií v galerii.
 

 

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)