Mgr. Hana Minaříková, 26. 11. 2018

Geografie nás baví

Již třetím rokem studenti čtvrtého ročníku zeměpisného semináře navštívili Dny geografie, které probíhaly ve dnech 19. – 23. 11. 2018 na Přírodovědecké fakultě UK Praha.

Jedná se o popularizačně vzdělávací akci, která má studentům představit, čím vším se geografové v současnosti zabývají a jaký má jejich práce praktický význam.

Fakulta geografie si pro studenty připravila velmi bohatý program složený z přednášek, výstav, filmových projekcí, komentovaných prohlídek a terénních cvičení.

Naši studenti si vybrali přednášku 22. 11. 2018 na téma Svět na prahu globální vodní krize od našeho předního hydrologa a geografa prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., který svou přednáškou s velmi zajímavými příklady ze světa i z ČR přiblížil studentům problematiku současného chronického nedostatku vody, kterým trpí 2 miliardy lidí žijící v 80 státech. Upozornil také na možný rostoucí tlak na vodní zdroje, které mohou být v budoucnu zdrojem politického napětí mezi sousedními státy, jako je již dnes vidět na Blízkém Východě či v postsovětské střední Asii. Porovnal spotřebu vody a její recyklaci ve vyspělých státech a její doslova plýtvání v regionech rozvojových zemích. Poukázal také na nevhodné hospodaření na zemědělské a lesní půdě hlavně v ČR.  

Všechny studenty v posluchárně nadchl a přednášku ukončil slovy: „Radujme se a buďme šťastní, až bude pršet.“


 
 


Více fotografií v galerii.
 

 

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
21.
DUB
Neděle velikonoční
22.
DUB
Pondělí velikonoční
23.
DUB
Botanická exkurze (C1AB, O5)
24.
DUB
Otevřená hodina němčiny
25.
DUB
Křivoklátská sovička
26.
DUB
Poslední zvonění
26.
DUB
Předání vysvědčení studentům tříd C4A, C4B a O8
29.
DUB
Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. B, C, D (vyšší gymnázium)
29.-30.
DUB
Ředitelské volno
30.
DUB
Krajská přehlídka SOČ (Kutná Hora)
30.
DUB
Krajské kolo Chemické olympiády
1.
KVĚ
Svátek práce
2.
KVĚ
Maturity: Didatické testy MAT, ANJ
3.
KVĚ
Maturity: Didatické testy CJL, NEJ, FRJ, SPA, RUJ
6.
KVĚ
Maturity: Didatický test MAT+
8.
KVĚ
Den osvobození od fašismu
17.
KVĚ
Celostátní kolo Astronomické olympiády
20.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky