Mgr. Hana Prošková, 02. 01. 2019

Adventní povídání mezi obrazy domova

V prosinci jsme byli pozváni na lektorský program do Rabasovy galerie na výstavu Kde domov můj -SČUG Hollar k stému výročí republiky. Zkratka SČUG označuje početný Spolek českých umělců grafiků, z nichž se k zastřešujícímu tématu výstavy Domov vyslovilo prostřednictvím svých grafik a kreseb až několik desítek tvůrců.

K pojmu Domov jsme se měli vyjádřit i my, návštěvníci, v úvodu programu. Uvědomili jsme si, že slovo silně promlouvá ke každému z nás - ať už v podobě nejintimnější záštity bezpečí a rodinné pospolitosti nebo v širším kontextu vlastenectví, vztahu k životnímu prostředí naší planety atd. Bohaté škále významů odpovídalo i pestré výtvarné zpracování námětu z rukou profesionálních výtvarníků, které studenti prostřednictvím jednoduché aktivity přiřazování dílčích charakteristik k obrazům hravě dešifrovali.

Aby si vyzkoušeli techniku příbuznou grafice (a jejímu základnímu principu otisku a sériovosti), mohli si holky a kluci „osahat“ dnes už historické artefakty psacích strojů. Výsledky jejich výtvarně-literární tvorby na téma Domov dokumentuje několik fotografií.

Za příjemné povídání a seznámení se s téměř „vyhynulou“ dovedností psaní na stroji patří dík Mgr. D. Blažkovi. Děkujeme.

H. Prošková


 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
21.
KVĚ
Zdravotnické školení C2A
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ