Administrátor, 13. 01. 2019

Mezinárodní projekty ve školním roce 2018/19

V letošním školním roce realizuje naše gymnázium tři mezinárodní  e-twinningové projekty.

Němčináři ze sekundy spolupracují s žáky z partnerských škol z Berlína, Belgie, Polska a Rakouska v projektu  Das lustige Natur-ABC (Veselá přírodní písmenka)

Němčináři z kvinty spolupracují v projektu Escape Room für den Klassenraum, Ein Team, ein Raum, eine Stunde zu entkommen  se žáky z partnerských škol z Francie, Polska, Řecka, Slovinska a Španělska

Němčináři ze sexty spolupracují na projektu Street Art – Protest oder Kunst, který je součástí každoročně pořádané soutěže Europäischer Wettbewerb ve Spolkové republice Německo. Tento projekt je registrován pod názvem  Sichtbar: eine Entdeckungsreise zur Straßenkunst, Verstehbar: Bedeutungen erkennen, Erfahrbar – eigene Ideen in Szene gesetzt

Projekt realizujeme  spolu s partnery ze SRN, Francie a Švédska. Na projektu se podílejí i někteří další žáci v hodinách výtvarné výchovy ve spolupráci s Mgr. Daliborem Blažkem.

Společným komunikačním jazykem všech tří projektů je jazyk německý.


Kromě těchto projektů pokračujeme tak jako v letech předchozích v korespondenci s partnerskou školou z Poitiers ve Francii.

 

Žáci ze sekundy a 4 kvartáni si dopisují se svými stejně starými vrstevníky a zcela spontánně mohou rozvíjet písemný projev v jazyce německém.

Tyto aktivity jsou integrální součástí výuky a jejich cílem je eficientní rozvoj jazykových produktivních i receptivních řečových dovedností žáků ve výuce německého jazyka.

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
25.
BŘE
Prezenční část krajského kola AO kat. CD, EF a GH
25.
BŘE
Exkurze - senát (C2B)
27.
BŘE
Dějepisná soutěž gymnázií
28.
BŘE
Komenský a my
29.
BŘE
Láska, chemie, hormony
2.
DUB
Matematická olympiáda - krajské kolo kat. B a C
3.
DUB
Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E a F (nižší gymnázium)
4.
DUB
Olympiáda CJL - krajské kolo
9.
DUB
Matematická olympiáda okresní kolo kat. Z6, Z7, Z8
10.
DUB
Maturity: Písemná práce CJL
10.
DUB
Uzávěrka 1. kola Fyzikální olympiády kat. B, C, D (vyšší gymnázium)
11.
DUB
Maturity: Písemné práce z cizích jazyků
12.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
15.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - čtyřleté studium
16.
DUB
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky - osmileté studium
17.
DUB
Třičtvrtěletní pedagogická rada (14:00)
17.
DUB
Třičtvrtěletní třídní schůzky (16:00)
18.
DUB
Velkonoční prázdniny
19.
DUB
Velký pátek (svátek)
21.
DUB
Neděle velikonoční
22.
DUB
Pondělí velikonoční