Administrátor, 13. 01. 2019

Mezinárodní projekty ve školním roce 2018/19

V letošním školním roce realizuje naše gymnázium tři mezinárodní  e-twinningové projekty.

Němčináři ze sekundy spolupracují s žáky z partnerských škol z Berlína, Belgie, Polska a Rakouska v projektu  Das lustige Natur-ABC (Veselá přírodní písmenka)

Němčináři z kvinty spolupracují v projektu Escape Room für den Klassenraum, Ein Team, ein Raum, eine Stunde zu entkommen  se žáky z partnerských škol z Francie, Polska, Řecka, Slovinska a Španělska

Němčináři ze sexty spolupracují na projektu Street Art – Protest oder Kunst, který je součástí každoročně pořádané soutěže Europäischer Wettbewerb ve Spolkové republice Německo. Tento projekt je registrován pod názvem  Sichtbar: eine Entdeckungsreise zur Straßenkunst, Verstehbar: Bedeutungen erkennen, Erfahrbar – eigene Ideen in Szene gesetzt

Projekt realizujeme  spolu s partnery ze SRN, Francie a Švédska. Na projektu se podílejí i někteří další žáci v hodinách výtvarné výchovy ve spolupráci s Mgr. Daliborem Blažkem.

Společným komunikačním jazykem všech tří projektů je jazyk německý.


Kromě těchto projektů pokračujeme tak jako v letech předchozích v korespondenci s partnerskou školou z Poitiers ve Francii.

 

Žáci ze sekundy a 4 kvartáni si dopisují se svými stejně starými vrstevníky a zcela spontánně mohou rozvíjet písemný projev v jazyce německém.

Tyto aktivity jsou integrální součástí výuky a jejich cílem je eficientní rozvoj jazykových produktivních i receptivních řečových dovedností žáků ve výuce německého jazyka.

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
17.
LED
Prezenční část krajského kola AO kat. AB
17.
LED
Okresní kolo olympiády DEJ
18.
LED
Videokonference Francie, Švédsko, SRN, GZWR (9:00 - 10:00; třída NEJ/Beu O6)
20.-25.
LED
Lyžařský kurz C2A, C2B
23.
LED
Krajské kolo FO kat. A
23.
LED
Okresní kolo olympiády ANJ O1-O4
24.
LED
KMD: Otec (Divadlo Rokoko)
28.
LED
Okresní kolo olympiády CJL SŠ
29.
LED
Okresní kolo olympiády CJL ZŠ
29.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie I B (8:00 - 10:00)
29.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie II B (10:00 - 12:00)
29.
LED
Školní kolo Matematické olympiády kat. B, C
30.
LED
Okresní kolo olympiády MAT Z9
30.
LED
školní kolo olympiády v ANJ kategorie SŠ
30.
LED
Školní kolo olympiády v NEJ kategorie III B (8:00 - 10:00)
1.
ÚNO
Maturitní ples C4A
1.
ÚNO
Pololetní prázdniny
5.
ÚNO
Okresní kolo olympiády v NEJ kategorie III B (8:00 - 12:00)
6.
ÚNO
Okresní kolo olympiády v NEJ kategorie II B (8:00 - 12:00)
8.
ÚNO
Maturitní ples O8
10.-15.
ÚNO
Lyžařský kurz O6, O3
11.
ÚNO
Okresní kolo olympiády ANJ SŠ
15.
ÚNO
Maturitní ples C4B