Administrátor, 13. 01. 2019

Videokonference

V mezinárodních projektech spolupracují němčináři našeho gymnázia s ostatními týmy ve virtuálním prostředí Twinspace. Kromě různých aktivit, které žáci společně realizují, mají možnost i přímé komunikace prostřednictvím videokonferencí, které v každém projektu s partnery pořádáme.

Tato virtuální setkání jsou didaktickým nástrojem, který žákům umožňuje bezprostřední komunikaci. Nejen že se žáci vidí a slyší, ale používají němčinu živě, aktivně. Videokonference přispívají k tomu, že žáci odbourávají jazykovou bariéru, zbavují se ostychu a přirozeného strachu z použití jazyka.

19. listopadu 2018 jsme uspořádali první online setkání v projektu Das lustige Natur-ABC. Skupina němčinářů ze sekundy se představila svým projektovým partnerům.

 
Třída O2 GZWR

  
Naši projektoví partneři z Polska                                      Adam a Anežka se představují

 
Virtuální setkání partnerských škol projektu Das lustige Natur-ABC


V prosinci 2018 krátce předVánocemi jsme uspořádali videokonferenci v projektu Escaperoom a virtuálně jsme se setkali s projektovými partnery z Polska a Španělska, až z dalekého ostrova Lanzarote.

 
Karolína odpovídá na zvídavé otázky projektových partnerů

18. ledna 2019 nás čeká další videokonference, tentokrát v projektu Street Art. Setkáme se virtuálně s našimi partnery z Francie, SRN a Švédska. Každý tým představí svůj návrh pro realizaci společného výtvarného díla ve veřejném prostoru. O projektu Street Art, o průběhu videokonference a realizaci společného výtvarného díla budeme ještě informovat na webových stránkách škol.Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
24.
DUB
Otevřená hodina němčiny
25.
DUB
Křivoklátská sovička
26.
DUB
Poslední zvonění
26.
DUB
Předání vysvědčení studentům tříd C4A, C4B a O8
29.
DUB
Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. B, C, D (vyšší gymnázium)
29.-30.
DUB
Ředitelské volno
30.
DUB
Krajská přehlídka SOČ (Kutná Hora)
30.
DUB
Krajské kolo Chemické olympiády
1.
KVĚ
Svátek práce
2.
KVĚ
Maturity: Didatické testy MAT, ANJ
3.
KVĚ
Maturity: Didatické testy CJL, NEJ, FRJ, SPA, RUJ
6.
KVĚ
Maturity: Didatický test MAT+
8.
KVĚ
Den osvobození od fašismu
17.
KVĚ
Celostátní kolo Astronomické olympiády
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky