Mgr. Renata Rédlová, 13. 02. 2019

Banky, pojišťovny, investiční společnosti,…

Stává se již tradicí ve čtvrtých ročnících a v oktávě, že do hodin základů společenských věd přijde na dvě vyučovací hodiny pan Luděk Devera z OVB Allfinanz a.s., aby se společně s našimi žáky věnoval finančnímu trhu v ČR.

V tomto školním roce setkání proběhlo ve dnech 10. a 11. 12. 2018  a podruhé 28. a 29.1.2019. Přednášky byly věnovány situaci na finančním trhu, jak fungují různé finanční produkty a jak je mohou naši žáci v budoucnu využít k zajištění bydlení nebo na stáří. Dost se diskutovalo o tzv. finanční gramotnosti – tedy o nebezpečí využití některých produktů na trhu, o vhodném nakládání s penězi, o rezervách v osobním rozpočtu.

Pan Devera žáky dokázal zaujmout svým poutavým výkladem, pozitivním přístupem, znalostmi a přehledem, nenucenou diskusí a za to mu patří velké poděkování.Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
21.
KVĚ
Zdravotnické školení C2A
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ