Mgr. Hana Minaříková, 22. 02. 2019

Tři postupy do krajského kola Zeměpisné olympiády

Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo v DDM okresní kolo Zeměpisné olympiády. Do krajského kola postoupili:
1. místa David Vondráček v kat. D a z 2. místa Adam Bretšnajder v kat. B a Jonáš Fischer v kat. C.

Své vědomosti si ověřili v zeměpisném testu, který připravila Přírodovědecká fakulta UK Praha a skládal se ze tří částí. Nejprve proběhla práce bez atlasu (test všeobecných zeměpisných znalostí), následovala práce s atlasem a nakonec praktická část, jejíž součástí byly mapy, grafy a výpočty.

Dalšího velmi pěkného umístění dosáhli:
Tadeáš Peroutka - 3. místo v kat. A, Matěj Kalous - 4. místo v kat. D. a Jakub Učík - 6. místo v kat. A.

Všem studentům gratulujeme a postupujícím do krajského kola v Kladně přejeme mnoho úspěchů!

   Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
21.
KVĚ
Zdravotnické školení C2A
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ