PhDr. Jiřina Košuličová, 23. 02. 2019

Ročníkové práce 2019: Kvalita prací nás příjemně překvapila :)

 

Přinášíme vám zhodnocení obhajob ročníkových prací 2018/2019, které se konaly na Gymnáziu Zikmunda Wintra 20. 2. 2019:

Počet studentů: 76
Ohodnocení stupněm „výborný“:      63 studentů,z toho jich 15 bylo navrženo k postupu do SOČ
Ohodnocení stupněm „chvalitebný“:        10 studentů
Ohodnocení stupněm „dobrý“: 2 studenti
Ohodnocení stupněm „dostatečný“: 1 student
   
Práce doporučené do SOČ:  
Doleček Jonáš (O7): „Vlastnosti a realizace obvodu pro FUZZ efekt“
Hink Petr (O7): „Výroba páskového mikrofonu a jeho využití v praxi“
Hejduková Martina (C3A): „Přírodní kosmetika“
Hejlová Natálie (O7): „Spánek a sny“
Jedlička David (O7): „Lego Mindstorms – manipulační robot“
Jílková Kateřina (C3B): „Soupis sochařských realizací v Rakovníku“
Jirásek Radek (C3B): „Fyzikální analýza produkce Z bosonu a jeho mionového rozpadového kanálu“
Ledvina Vojtěch (C3B): „Radioaktivita a její využití v radioterapii“
Lexová Andrea (O7): „Line dance“
Macáková Markéta (O7): „Absurdní drama“
Maňur Matyáš (O7): „Gaussovo dělo“
Procházková Natálie (C3A): „Sacharidy v lidské výživě“
Sixtová Anežka (C3B): „Vývoj dámských společenských šatů od konce 19. st. po současnost
Toová Hong Anh (O7): „Konečné grupy symetrií“
Zelenka Jiří (C3A): „Metody aproximace Ludolfova čísla“
   

   


Fotogalerie ZDE
Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
21.
KVĚ
Zdravotnické školení C2A
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ