PhDr. Zdeňka Voráčková, 24. 02. 2019

Rekonstrukce ulic V Hradbách a Martinovského

V rámci regenerace památkové zóny v Rakovníku proběhlo 18. 2. 2019 předání staveniště v ulicích V Hradbách a Martinovského společnosti Stavkom Veletice, která bude pro město Rakovník realizovat rekonstrukci povrchů a úpravu prostranství před Starou poštou.

Od 25. 2. 2019 budou prováděny práce v ulici V Hradbách, která bude pro automobilový provoz zcela uzavřena, přístup do všech nemovitostí bude zachován. Dojde k přemístění kontejnerů na tříděný odpad, v této fázi k západní straně gymnázia. Práce na tomto úseku jsou plánovány v návaznosti na klimatické podmínky cca do konce března, v případě nepříznivého počasí mohou zasáhnout až do dubna.

Po dobu stavby dojde k omezené možnosti vozit děti až ke vchodu budovy Staré pošty, stejně tak nebude možné v první fázi vozit děti přímo před mateřskou školu. Při procházení staveništěm se pohybujte se zvýšenou opatrností. Celá rekonstrukce by měla být hotova do konce června.

Foto: Deník / Miroslav Elsnic
Zdroj: https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rakovnicti-pokracuji-v-regeneraci-pamatkovych-zon-20190221.htmlCopyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
29.
KVĚ
Věrnisáž výstavy výtvarného kroužku
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ