Mgr. Romana Parkmanová, 04. 04. 2019

Našim studentům na životním prostředí záleží aneb „Ukliďme Česko“.

Našim studentům na životním prostředí a místě, kde žijeme, záleží aneb „Ukliďme Česko“.

Ve středu 10.4. se studenti naší kvarty zapojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Spolu s třídní profesorkou Mgr. H. Proškovou se během první vyučovací hodiny přesunou na lokalitu Na Spravedlnosti, aby vyčistili celé okolí od odpadků, které se zde rukou člověka během celého roku nashromáždily.

„Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek, ale také poučit širokou veřejnost skrze vlastní zážitek o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou! Tato akce má v České republice tradici již od roku 1992, kdy se organizace Český svaz ochránců přírody přidala k celosvětové iniciativě Ukliďme svět. V roce 2012 vznikla webová a mobilní aplikace Zmapuj to, jejímž prostřednictvím mohli občané našeho státu informovat příslušné úřady o černých skládkách. Vzhledem k narůstajícímu množství těchto skládek, se v roce 2014 rozhodl spolek Ekosmák uspořádat první ročník akce Ukliďme Česko.“(Zdroj: www.uklidmecesko.cz)

Naše škola se poprvé do akce zapojila v roce 2017. A tak již potřetí vyrazí studenti kvarty do boje s největším nepřítelem přírody - Homo sapiens sapiens, aby změřili své síly. I když všichni víme, že tento boj bude hodně těžký, dlouhý a plný překážek, věříme, že alespoň v této jednodenní bitvě zažijeme úspěch a budeme moci oslavit Den Země (22.4.) s pocitem uvědomění si, kdo jsme, kde žijeme a zda se chováme tak, abychom nevyhubili sami sebe. Ostatní studenti Gymnázia Z. Wintra Rakovník, ale i zástupci celé široké veřejnosti, kterým není lhostejný stav našeho okolí, se mohou do akce zapojit dne 6.4.2019. V tento den budou probíhat úklidové akce téměř v celé České republice. Ať už jste nebo nejste z Rakovníka, zkuste se alespoň zamyslet nad tím, zda nemůžete pro místo, kde žijete, udělat něco prospěšného. Přiložit ruku k dílu a pomoci tak zkvalitnit prostředí, ve kterém žijeme, může každý z nás.

Pro více informací o akci v našem městě použijte následující odkaz:

http://www.mesto-rakovnik.cz/titulni-strana/aktuality/?more=1431#news1431

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.
ČVN
Neviditelná výstava (C1AB)
26.
ČVN
Výměna učebnic (O1 - O4)
26.-27.
ČVN
Třídnické hodiny, exkurze
26.
ČVN
Mezitřídní projekt C3B a O2 s přespáním ve škole
28.
ČVN
Předání vysvědčení