Mgr. Martina Voříšková, 11. 04. 2019

Fyzikální olympiáda: Stříbrný Adam a bronzová Klára

 

Ve středu 4. dubna 2019 se v Domu dětí a mládeže Rakovník konalo okresní kolo Fyzikální olympiády žáků základních škol a víceletých gymnázií. Naše gymnázium v této soutěži letos zaznamenalo dvojnásobný úspěch.

V kategorii F určené žákům osmých ročníků a tercie obsadil druhé místo Adam Bretšnajder. Tato stříbrná příčka je o to cennější, že Adam chodí teprve do sekundy. Za jeho úspěchem tedy stojí nejen talent, ale také pilná práce nad rámec běžné výuky fyziky ve škole.

V kategorii E, v níž soutěží deváťáci a kvartáni, skončila na pěkném třetím místě Klára Voříšková ze třídy O4. Oba naši studenti se stali také úspěšnými řešiteli Fyzikální olympiády.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. I ostatním našim soutěžícím děkujeme za účast.Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)