Mgr. Jana Suková, 13. 04. 2019

Krajské kolo olympiády v českém jazyce dopadlo famózně

Fantastický úspěch se podařil letošním účastníkům krajského kola olympiády v češtině.  Monika Maroušková (C1A) a Markéta Macáková (07)  obsadily 1. a 2. místo a postoupily do kola ústředního. Ani další účastníci si nevedli špatně: Vojtěch Jaroš (06) získal 14. místo a Adéla Kozlerová (03) skončila na 16. pozici. Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům.Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)