PhDr. Jiřina Košuličová, 29. 04. 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník, p.o., Žižkovo nám. 186,
od školního roku 2019/2020

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) - ZDE

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/81) - ZDE

Písemné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku od školního roku 2019/2020 se nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně ve čtvrtek 2. května 2019 od 10 do 16 hodin a v pátek 3. května 2019 od 10 do 15 hodin. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Přijatí uchazeči odevzdají do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 16. května 2019, své zápisové lístky v kanceláři školy, čímž závazně potvrdí zájem o vzdělávání v našem gymnáziu. Zároveň odevzdají vyplněný ústřižek dopisu, který se týká volby druhého cizího jazyka a zvolené výchovy.

V Rakovníku dne 29. 4. 2019

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy


Přečtěte si:


Didaktické testy i písemné práce mají všichni naši maturanti šťastně za sebou!

Získali jsme titul "Fakultní škola FEL ČVUT"

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK

Opět excelentní!

Stali jsme se partnerem VŠCHT Praha

Jsme jediná střední škola spolupracující s ÚOCHB AV ČR

Získali jsme ocenění "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně"

Nejnovější úspěchy našich studentů


 Copyright 1833-2019 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
23.-27.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)
27.
ZÁŘ
RP: Deadline pro třetí konzultaci (O7, C3A, C3B)
30.
ZÁŘ
KMD: Edith a Marlene (Divadlo pod Palmovkou)
3.
ŘÍJ
Fotografování tříd
14.
ŘÍJ
Geologický blok
16.
ŘÍJ
KMD: Čapek (Rokoko)
16.
ŘÍJ
Přírodovědný klokan