Mgr. Zuzana Skysláková, 03. 05. 2019

Přes bariéry s policií

Dne 25. 4. 2019 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovně charitativní akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a spolkem Bezpečná společnost z.s.

Celá akce má motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Studenti si mohli pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby z regionu Středočeského kraje, obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů a zároveň získal informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Z našich maturantů tuto výzvu úspěšně absolvovali: M. Kalous, J. Vondráček, D. Vondráček, P. Řezáč, J. Patera, M. Palkosková a K. Vitnerová.

Všem patří velký dík a gratulace k úspěchu.

 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí