Mgr. Táňa Holubová, 06. 05. 2019

Výsledky okresního kola MO kategorie Z6, Z7 a Z8

Dne 9. dubna 2019 se v Rakovníku konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8. Naši školu reprezentovali žáci, kterým se podařilo vyřešit alespoň čtyři úlohy (z celkových šesti) z domácího kola. A jak se jim v okresním kole dařilo?

kategorii Z6 soutěžilo celkem 16 žáků z různých škol. Naše gymnázium zde reprezentovalo 6 žáků ze třídy O1 – Jakub Učík, Martin Kaftan, Bianka Jirátková, Adéla Endrštová, Ondřej Berti a Vít Lochovský. Žák  Jakub Učík získal nejvyšší možný počet bodů a umístil se na 1. místě. V těsném závěsu za ním skončil Martin Kaftan, který obsadil 2. - 3. místo. Žákyně Bianka JirátkováAdéla Endrštová uhájily pozice úspěšných řešitelů.

kategorii Z7 se sešlo celkem 19 žáků. Z naší školy se zúčastnili 2 žáci ze třídy O2 – Adam Bretšnajder a Robin Kindl.  Žák Adam Bretšnajder  se umístil na pěkném 3. místě.

kategorii Z8 změřilo své dovednosti celkem 21 žáků. Naše gymnázium reprezentovali 3 žáci ze třídy O3 – Nicole Jarošová, Václav Láska a Jiří Žák. Nicole Jarošová získala nejvyšší počet bodů a obsadila krásné 1. místo. Žák Václav Láska obdržel za svůj výkon 3. místo.

Všem našim žákům blahopřejeme k velmi pěknému umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.



Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
20.-23.
KVĚ
Ústní maturitní zkoušky
21.
KVĚ
Zdravotnické školení C2A
22.
KVĚ
Zdravotnické školení C2B
23.
KVĚ
Galerie DOX (O2)
23.
KVĚ
Zdravotnické školení O6
27.-31.
KVĚ
Sportovní kurz (O7, C3AB)
27.
KVĚ
Pythagoriáda - okresní kolo (14:00)
28.
KVĚ
Úřad práce (C2A)
28.
KVĚ
Skanzen v Březně u Loun (O1)
29.
KVĚ
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
30.
KVĚ
Zábavná maturita v českém jazyce
3.-7.
ČVN
Environmentální kurz (O4)
4.
ČVN
Hrdličkovo muzeum (C3A)
4.
ČVN
Úřad práce (C2B)
6.-9.
ČVN
Dánsko + Berlín
6.
ČVN
Zábavná maturita v anglickém jazyce
11.
ČVN
Úřad práce (O6)
14.-16.
ČVN
Celostátní kolo SOČ