Mgr. Gabriela Ringlerová, 19. 05. 2019

Studenti gymnázia pomáhají

V sobotu 18. 5. 2019 probíhala po celé České republice charitativní sbírka potravin pro Potravinovou banku, do které se pod záštitou Farní charity v Novém Strašecí přihlásilo 20 studentů našeho gymnázia. Těmto studentům patří velké poděkování za osobní přínos k této sbírce, který obnášel nejen jejich aktivní účast, ale i finanční příspěvky v podobě zakoupených potravin.

Zakoupené potraviny se prostřednictvím farní charity dostanou k lidem z Rakovnicka a Novostrašecka, kteří se ocitli v materiální či hmotné nouzi.

Osobně děkuji těmto studentům a studentkám: K. Železná (O5), T. Nguyen, M. Garnol, T. Mašek, V. Gutvald (O6), A. Lásková, K. Kocourková, D. Kočová, N. Mayerová, A. Svobodová (C2AB), N. Hejlová, K. Fraňková, K. Bašová, A. Mrázková, A. Toová, T. Srpová, A. Jiráň, J. Doleček (O7), M. Růžičková, G. Kublová, J. Šťastná (C3B)

G. Ringlerová (Honsová)Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)