Ivana Janecká, 01. 06. 2019

Nové knihy: Shakespeare, Molière a spol.

Školní knihovna pořídila nové knihy:

William Shakespeare: 12 převyprávěných her v historických souvislostech. Renáta Fučíková, ilustrátorka a autora knih pro děti převypravuje příběhy Shakespearových her (Kupec benátský, Jak se vám líbí, Mnoho povyku pro nic, Romeo a Julie, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Hamlet, Král Lear, Mackbeth, Othello a Bouře). Publikace obsahuje více jak 400 originálních ilustrací autorky.

Molière & Pierre Corneille, Jean Racine: 7 převyprávěných her v historických souvislostech. Autorkou textu a ilustrací je i v tomto případě Renáta Fučíková. V hlavní části představuje Renáta Fučíková v převyprávění pro mladé čtenáře pět nejznámějších Molièrových komedií (Škola pro ženy, Tartuffe, Misantrop, Lakomec, Zdravý nemocný) a přidává navíc dvě dramata od slavných Molièrových současníků, jimiž byli Jean Racine (Faidra) a Pierre Corneille (Cid).

Děkujeme tímto SRPDŠ při GZW Rakovník za finanční prostředky na nákup těchto knih.

Ivana Janecká, školní knihovna při GZW RakovníkCopyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)