Mgr. Ludmila Karolová, 03. 06. 2019

Pro účastníky zájezdu do Dánska

Termín odjezdu do Dánska je za dveřmi (program zájezdu ZDE).

Odjezd:
6. 6. 2019 ve 22:00 h, sraz účastníků ve 21:45 h
odjezd od budovy školy

Návrat:
9. 6. 2019 v pozdních večerních hodinách tamtéž

Veškeré informace k zájezdu vám přišly e-mailem, pokud ne, naleznete je ZDE

Prosíme studenty (jejich zákonné zástupce), aby se seznámili s pokyny, které je nutné během zájezdu dodržovat a podepsané prohlášení odevzdali neprodleně do školy Mgr. Ludmile Karolové. V přiloženém dokumentu  (níže) naleznete též prohlášení o bezinfekčnosti, které je nutné odevzdat při odjezdu (tedy 6. 6.). Děkujeme. 


Pokyny a prohlášení ZDE


 Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)