Administrátor, 08. 08. 2019

Nový ceník školního stravování

S účinností od 1. 9. 2019 dochází k mírnému navýšení cen obědů ve školní jídelně. K úpravě bylo vedení školní jídelny nuceno přistoupit z důvodu zvyšujících se nákladů na přípravu jídel.

         KATEGORIE         STARÁ CENA OBĚDA  NOVÁ CENA OBĚDA
 7 - 10 let 22 Kč 24 Kč
11 - 14 let 25 Kč 27 Kč
15 a více let 28 Kč 30 Kč
veřejnost 59 Kč 61 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku, a to podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)

 Jiří Kremer, ředitel Školní jídelny Rakovník, p. o., Martinovského 270, Rakovník, děkuje za pochopení.Copyright 1833-2019 • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
26.-30.
SRP
Přípravný týden, opravné a dodatečné zkoušky
27.
SRP
Zahajovací porada v aule od 10:00 (pro pedagogy)
2.
ZÁŘ
Zahájení nového školního roku
2.
ZÁŘ
Pasování třídy C1B třídou C4B
2.-4.
ZÁŘ
Adaptační kurz O1
2.-4.
ZÁŘ
Podzimní písemné maturitní zkoušky (spádová škola)
3.
ZÁŘ
Pasování třídy C1A třídou C4A
3.
ZÁŘ
C1AB - třídnické hodiny a rozřazovací testy ANJ
4.-6.
ZÁŘ
Adaptační kurz C1AB
5.
ZÁŘ
Pasování třídy O1 třídou O8
5.-6.
ZÁŘ
O1 - třídnické hodiny
23.-25.
ZÁŘ
Sportovní kurz II. (C3AB, O7)