PhDr. Zdeňka Voráčková, 01. 03. 2020

Přijímací řízení na Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník 2020/2021


Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dva studijní obory:

1) Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 60 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí  9. ročníku ZŠ) a výsledky z  olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20% celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (14. 4. 2020) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (15. 4. 2020) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.


2) Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/81) pro žáky pátých ročníků ZŠ.

Bude přijato 30 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk

Kriteria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100%  a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (16. 4. 2020) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (17. 4. 2020) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.


Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia
absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (zde).

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x).


1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 14. 4. 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium:

 • 15. 4. 2020

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 16. 4. 2020

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium:

 • 17. 4. 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  13. 5. 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory:

 •  14. 5. 2020


Ilustrační didaktické testy z českého jazyka a literatury budou začátkem února 2020 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz. Starší ilustrační i "ostré" didaktické testy naleznete také na našem webu.

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač.

Upozornění:

Řádně vyplněné formuláře přihlášek ke studiu je třeba podat nejpozději v pondělí 2. 3. 2020Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ani výstupní hodnocení ze ZŠ.V Rakovníku 07. 10. 2019                                                                                   

 PhDr. Zdeňka Voráčková
                                                      ředitelka  školy

 Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
30.
BŘE
KMD: Snímek 51 (Divadlo v Celetné)
31.
BŘE
Úřad práce (O8)
31.
BŘE
Krajské kolo MO kat. B a C
1.
DUB
Úřad práce (C4A, C4B)
3.
DUB
Úniková hra (O1)
7.
DUB
Okresní kolo MO (Z6, Z7, Z8)
8.
DUB
Maturitní písemná práce z CJL
9.
DUB
Velikonoční prázdniny
10.
DUB
Státní svátek
13.
DUB
Pondělí velikonoční
14.
DUB
Krajská přehlídka SOČ (Kutná Hora)
14.-17.
DUB
Přijímací zkoušky
15.
DUB
Preventivní přednáška "Nehodou to začíná" (C2A,C2B,C3A,C3B,O6,O7)
21.
DUB
Krajské kolo FO (kat. B, C, D)