PhDr. Zdeňka Voráčková, 06. 06. 2020

Informace k přijímacímu řízení

 

Obecné informace:

 • Každému zájemci o studium bylo přiděleno evidenční číslo, které najdete na pozvánce k přijímací zkoušce (je to trojciferné číslo – pro čtyřletý obor začíná vždy 4 a pro osmiletý obor 8).
 • Přijímací zkoušky se konají 8. června 2020 (čtyřleté studium) a 9. června 2020 (osmileté studium).
 • Oproti běžným pravidlům školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.
 • Zároveň došlo k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce školy a webových stránkách školy nejpozději 16. června 2020 resp. 17. června 2020.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 se nezasílá.
 • Přijatý uchazeč do pěti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá ve škole zápisový lístek, tj. 23. června 2020 resp. 24. června 2020, čímž závazně potvrdí zájem o studium na gymnáziu.
 • Zároveň vyplní a odevzdá volbu 2. cizího jazyka a volbu studia hudební či výtvarné výchovy.


 Nepřijatí uchazeči:

 • Nahlédnout do spisu přijímacího řízení lze 17. června 2020 v době od 14.00 hod. – 16.00 hod.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 15.00 hod. a následující den do 12.00 hod. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou.
 • Nepřijatí uchazeči dle zákona č. 135/2020 Sb., „speciální zákon“ nemohou podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.
 • Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost musí uchazeč (zákonný zástupce) podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny podmínky přijímacího řízení a nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
 • Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, odevzdá uchazeč škole zápisový lístek a volbu studia 2. cizího jazyka, čímž potvrdí zájem o studium na gymnáziu.

 

V Rakovníku 12. května 2020                                               

PhDr. Zdeňka Voráčková
                                                                                                   Ředitelka školy


Hygienická opatření související s přijímacími zkouškami zde.


Dokumenty a formuláře:
Harmonogram přijímacích zkoušek
Volba druhého cizího jazyka
Žádost o vydání nového rozhodnutí

Copyright 1833-2020 • GDPR • Design: GZWR • Tým GZWR

Kalendář akcí
11.
PRO
Deadline pro odevzdání ročníkové práce (C3AB, O7)